دانلود تحقیق در مورد میل ماندگاری کارکنان در سازمان docx

هدف از این تحقیق بررسی میل ماندگاری کارکنان در سازمان با فرمت docx مشخصات فایل تعداد صفحات136حجم361/743 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی میل ماندگاری کارکنان در سازمان با فرمت docx در قالب 136 صفحه ورد بصورت کامل و جامعدانلود تحقیق در مورد میل ماندگاری کارکنان در سازمان docx|42098725|superior-brain|دانلود تحقیق میل ماندگاری کارکنان در سازمان,تحقیق میل ماندگاری کارکنان در سازمان doc,تحقیق کامل میل ماندگاری کارکنان در سازمان ,تحقیق درباره میل ماندگاری کارکنان در سازمان,تحقیق با موضوع میل ماندگاری کارکنان در سازمان,تحقیق میل ماندگاری کارکنان در سازمان با فرمت ورد,تحقیق در مورد میل ماندگاری کارکنان در سازمان چیست,تحقیق دانش آموزی درباره میل ماندگاری کارکنان در سازمان,تحقیق دانشجویی درباره میل ماندگاری کارکنان در سازمان
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق در مورد میل ماندگاری کارکنان در سازمان docx

هدف از این تحقیق بررسی میل ماندگاری کارکنان در سازمان با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات136حجم361/743 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی میل ماندگاری کارکنان در سازمان با فرمت docx در قالب 136 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


فهرست مطالب
میل ماندگاری کارکنان در سازمان
2-9 سیر تکاملی مطالعات میل به ماندگاری کارکنان در سازمان
2-10 اهمیت میل به ماندگاری
2-11 نشانه های ماندگاری کارکنان
2-12 عوامل موثر بر میل به ماندگاری معلمان
2-13 عوامل اقتصادی
2-14 عوامل اجتماعی
2-15 عوامل سازمانی
2-16 عوامل فردی
2-17 عوامل نگرشی
2-21 پیشینه تجربی تحقیق خارج از کشور
2-22 پیشینه تجربی تحقیق در داخل کشور

بررسی تمایلات رفتاری کارکنان برای ماندن یا ترک یک سازمان ریشه در تحقیق انجام شده توسط(مارچ و سایمون ، 1958) دارد. مارچ و سایمون به منظور تبیین میل به ماندگاری کارکنان مدلی را تحت عنوان :مدل انگیزه- مشارکت کارکنان ارائه داده اند. این مدل پایه اغلب مدلهای مرتبط با میل به ماندگاری کارکنان قرار گرفت.

براساس این مدل کارکنان با توجه به آنچه که به عنوان پاداشهای انگیزشی از سوی سازمان دریافت میکنند نسبت به آن عکس العمل نشان میدهند. اگر کارکنان تعادل بین آنچه که از سوی سازمان دریافت میکنند و آنچه که به خاطر فعالیتهایشان از سازمان انتظار دارند ، در یابند ، به مشارکت خود در سازمانشان ادامه میدهند. بنابر این فردی که در مقابل فعالیتها و تلاشهایی که برای سازمان انجام داده است ،پاداشهای بیشتری دریافت کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که به عضویت خود در سازمان ادامه دهند .


براساس مدل مارچ و سایمون ،افراد با دریافت پاداشهای انگیزشی ، ادراک حمایت سازمانی بیشتری داشته و تمایل دارند که این حمایتها را از طریق مشارکت فعالانه خود در فعالیتهای سازمانی جبران کنند. (آلن و همکاران ،2003)


مدل مارچ و سایمون در سال 1995 توسط هام و گریفیث بسط داده شد .در این مدل به صورت جامعتری به بررسی تمایلات رفتاری کارکنان برای ماندن در سازمانها پرداخته شد . به طور کلی توجه به تمایلات رفتاری کارکنان در سازمانها در فاصله بین سالهای 1977تا1981 به اوج خود رسید . اغلب مدلهای مرتبط با میل به ماندگاری کارکنان در این چند سال ارائه شد .


مدلهایی که در زمینه میل به ماندگاری کارکنا ن ارائه شده اند به دو شکل کلی قابل تقسیمند : مدلهایی که میل به ماندگاری کارکنان را بطور عام مورد بررسی قرار داده اند و مدلهایی که میل به ماندگاری معلمان را در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار داده اند . در ادامه این فصل این مدلها تشریح میشوند .


"