مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی 35 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات35حجم230/90 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نوشتار مبانی نمبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی 35 صفحه|42083553|superior-brain|فصل دوم پایان نامه نیازهای بنیادین روانشناختی,مبانی نظری نیازهای بنیادین روانشناختی,پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی,پیشینه پژوهش نیازهای بنیادین روانشناختی,پیشینه نظری نیازهای بنیادین روانشناختی,ادبیات نظری نیازهای بنیادین روانشناختی,چارچوب نظری نیازهای بنیادین روانشناختی
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی 35 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات35حجم230/90 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

ارضا نیازهای بنیادین روان‌شناختی قویاً با انگیزش خودمختارانه و به زیستی در حوزه های متعدد مرتبط است. پیش-بینی می‌شود جنبه‌های از محیط که باعث ارضا نیازهای بنیادین روان‌شناختی می‌شوند نتایج مثبتی را در بر دارند در حالی که جنبه‌های از محیط که موجب بلوکه شدن ارضا نیازهای بنیادین روان‌شناختی می‌شوند نتایج منفی به همراه دارند (دسی و رایان، 2008).

طبق نظریه خود تعیین گری همه افراد در سه نیاز بنیادین روان‌شناختی خودمختاری، شایستگی و ارتباط سهیم هستند (رایان و دسی، 2008). خودمختاری با خودسازماندهی ، تایید رفتار خود و حق انتخاب داشتن در اعمالی که فرد انجام می-دهد (رایان و کنل ، 1989؛ به نقل از دسی و رایان، 2008) شایستگی با احساس مؤثر بودن در اعمالی که فرد انجام می دهد (وایت، 1959، دسی، 1975، اسکینر، 1995؛ به نقل از دسی و رایان، 2000) و ارتباط با احساس مرتبط بودن با دیگران و داشتن حس تعلق به اجتماعی که فرد در آن است (دسی و رایان؛ 1991؛ ریس و پاتریک ، 1996؛ به نقل از دسی و رایان، 2000)، تعیین می شود.

ارضا سه نیاز بنیادین روان‌شناختی تا حد زیادی بستگی به محیطی دارد که در آن فعالیت انجام می‌شود. نظریه خودمختاری بین دو نوع از محیط‌های بین شخصی تمایز قائل می‌شود (دسی و رایان،2000). محیطی که گفته می‌شود حامی خودمختاری است و آن موقعی است که دیگران مهمی چون مدیران و معلمان با استفاده از یک زبان غیر تحکم آمیز در یک تبادل اطلاعات فرد رابه انتخاب کردن و شرکت درفرآیند تصمیم گیری تشویق می‌کنند (مثال استفاده از مدل‌های عمل کننده مانند ممکن است، می‌توانید و غیره) که نوعاً جو خوبی را جهت درگیرشدن فرد در فعالیت فراهم می‌کند و از گرایش به فعالیت فرد تقدیر به عمل می‌آورد. بر عکس هنگامی که گفته می‌شود محیط کنترل کننده است دیگران مهم با استفاده از یک زبان تحکم آمیز در یک تبادل اطلاعات به فرد فشار می‌آورند تا به شیوه مشخصی عمل نماید (مثال استفاده از مدل‌های عمل کننده مانند باید و می‌باید).


فهرست مطالب

تعریف نظری نیازهای بنیادین روانشناختیتعریف عملیاتی نیازهای بنیادین روانشناختیفصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نیازهای بنیادین روانشناختی

 نیازهای بنیادین روان‌شناختی
2-17-1- نیاز به شایستگی
2-17-2- گرایش به ارتباط
2-17-3- خودمختاری و آزادی
2-18- خودشناسی انسجامی


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"