پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر مشخصات فایل تعداد صفحات25حجم98/453 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشیپروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا|42083230|superior-brain|پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله,پروتکل درمانی کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان,پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا,خرید پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا,دانلود پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا,پروتکل درمانی کاهش اضطراب ریاضی با راهبردهای حل مسئله
با ما همراه باشید با موضوع پروتکل درمانی راهبردهای حل مسئله جورج پولیا

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر


مشخصات فایل
تعداد صفحات25حجم98/453 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دخترپکیج آموزشی حل مسأله جورج پولیا

با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد. برای اجرا در این پژوهش ابتدا پرسش نامه ی "مقیاس ریاضی برای کودکان" MASC" بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون اجرا شد. به این صورت که از دانش آموزان خواسته شد به سوالات پرسش نامه پاسخ بدهند . در ابتدا شرح داده شد که این آزمون نه جنبه ی ارزشیابی دارد و نه نیازی به آوردن نام و نام خانوادگی ست.بنابراین اطمینان حاصل شد که دانش آموزان بدون ترس و اضطراب و با احساس واقعی خود به سوالات پاسخ می دهند. پس از اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها،جلسات آموزشی و کار با آزمودنی های گروه آزمایش آغاز شد که به طور کلی شامل 8 جلسه ی آموزشی یک ساعت و نیمه بود.

خلاصه نمونه جلسات حل مسأله جورج پولیا

جلسه ی اول: آموزش معلم کلاس برای اجرای روش، مراحل چهارگانه، مهارت های ضروری واشتباهات یادگیرندگان و فنون طرح ریزی برای تدوین طرح درس براساس این روش. (ضمیمه ب)
جلسه ی دوم: در جلسه ی اول فراگیران با مراحل اجرای روش حل مسأله بر اساس روش جورج پولیا آشنا شدند. آشنایی در حد معرفی مراحل و بحث و گفت و گو با دانش آموزان بود.( ضمیمه پ)
جلسه ی سوم: به حل تمریناتی و مسائل از طریق روش حل مسأله جورج پولیا پرداخته شد. از دانش آموزان خواسته شد که برای انجام مسائل و استفاده از این روش داوطلب شوند و جواب ها به شور گذاشته شد.در پایان جلسه تمریناتی برای جلسه ی بعد ارائه شد. (ضمیمه ی ت)
جلسه ی چهارم: در ابتدای جلسه تمرینات جلسه ی قبل در کلاس مطرح و به سوالات پاسخ داده شد. در ادامه فراگیران با راهبردهای حل مسأله برای به کار گیری هرچه بهتر مراحل چهارگانه جورج پولیا آشنا شدند. قابل ذکر است که چند مورد از این راهبردها به تلخیص در هر چند درس کتاب ریاضی دانش آموزان تدریس شده بود. .( ضمیمه ث )
جاسه ی پنجم: بحث و تبادل نظر در رابطه با راهبردهای ارائه شده در جلسه ی پیش و حل تمرینات از طریق راهبردهای جدید مطرح شده. (با توجه به طولانی بودن مبحث 2 جلسه به آن اختصاص داده شد.ضمیمه ی ث)
جلسه ی ششم: آشنایی فراگیران با مهارت های ضروری حل مسأله در کلاس درس. (ضمیمه ج )
جلسه ی هفتم: آشنایی فراگیران با اشتباهاتی که در حل مسائل با استفاده از روش چهار مرحله ای جورج پولیا مرتکب آن می شوند. (ضمیمه چ )
جلسه ی هشتم: مرور کلی جلسات قبل و حل تمرینات بیشتر ( ضمیمه ح)


.

.

.

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است."