بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام

هدف از این پایان نامه می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات58حجم83/819 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه می باشد. ميل جنسي همچون اميال فطري ديگر انسان، از آغاز تولد كودك در او وجود دارد و متناسب با رشد انسان متحول و شكوفا مي شبررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام|42082902|superior-brain|نظریه های رفتار جنسی,نظریه يونگ درباره رفتار جنسي,نظريه آدلر درباره ميل جنسي,ديدگاه اريک فروم درباره ميل جنسي,ديدگاه هورناي درباره ميل جنسي,نظريه مزلو درباره رفتار جنسي,نظريه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسي,نظريه گشتالتي پرز در مورد ميل جنسي,نظريه وجود نگري اگزيستانسياليسم
با ما همراه باشید با موضوع بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام

هدف از این پایان نامه می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات58حجم83/819 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه می باشد.

ميل جنسي همچون اميال فطري ديگر انسان، از آغاز تولد كودك در او وجود دارد و متناسب با رشد انسان متحول و شكوفا مي شود. بررسي آيه هاي قرآن، سير و تحول غريزه جنسي را در طي سه مرحله روشن مي سازد:
مرحله اول: تولد تا سن 6 سالگي (سن پيش از دبستان)
مرحله دوم: 6 سالگي تا بلوغ (سن آموزشگاهي)
مرحله سوم: بلوغ و پس از آن

مرحله اول تولد تا 6 سالگي: با توجه به احاديثي كه در اين زمينه وجود دارد، روشن مي شود كه روابط جنسي والدين در رشد جنسي كودكان نقش مهمي ايفا مي كند. كودك هر عمل يا سخني را از والدين به عنوان الگو ياد مي گيرد و آن را تكرار مي كند. در اين سن بسياري از كودكان از اعمال و گفتار تقليد مي كنند و با والدين خود همانند سازي مي نمايند، با آلت جنسي خود بازي مي كنند و مي-خواهند جنسيت خود را شناخته و از تفاوتهاي جنسي مذكر و مونث آگاه شوند. در اين مرحله، هر پسر يا دختري بطور حتم از جنسيت خود آگاه مي شود و در پايان اين مرحله نقش جنسي خود را بايد ايفا نمايد و از اينجا وارد مرحله دوم رشد جنسي خويش مي شود.

مرحله دوم 6 سالگي تا بلوغ: در اين مرحله، پسران و دختران نقش جنسي خود را بخوبي دريافته، انتظاري را كه ديگران از آنها در اجراي نقش مردانه يا زنانه دارند، برآورده مي سازند. در اين مرحله اسلام به منظور پيشگيري از انحراف ها يكسري دستورالعمل ها دارد كه از جمله رعايت كردن برخوردهاي پسر و دختر جدا كردن مكان خواب كودك از والدين مي باشد.


مرحله سوم بلوغ: مي توان ويژگي اصلي بلوغ را در پسران احتلام و انزال، و در دختران عادت ماهيانه ذكر كرد. يك نشانه ديگر كه در فتاواي مشهور شيعه علامت بلوغ شمرده مي شود رسيدن به پايان 15 سالگي براي پسران و نه سالگي براي دختران (طبق برخي فتواها پايان 13 سالگي) مي باشد (مجلسي، 1361، به نقل از دهقاني، 1383).


قرآن كريم يكي از نشانه هاي وجود خداوند را آفرينش زن و مرد براي يكديگر و ايجاد مهرباني و آرامش رواني ميان آنها معرفي كرده است: «از آيه ها و نشانه هاي خداوند اين است كه از خود شما همسراني آفريد تا در كنار آنها آرامش خاطر پيدا كنيد و ميان شما و همسرانتان مودت و رحمت قرار داد» (سوره روم، آيه 21).

با توجه به آيه فوق، در ازدواج و تشكيل خانواده سه هدف عمده مطرح است:
1- ارضاي صحيح غريزه جنسي 2- آرامش رواني3- حصول مودت و مهرباني

با توجه به اهداف فوق اسلام واپس زدن غريزه جنسي را جايز نشمرده و اساساً شهوت جنسي را زشت و پليد ندانسته، بلكه سعي كرده است كه با تدابير خاصي محبت عميق و صميمي ميان زن و شوهر را هرچه بيشتر محكم و استوار گرداند (كجباف، 1378). پيامبر ازدواج را سنت خويش معرفي كرده و فرموده است: «ازدواج سنت و شيوه من است هركس فطرت مرا دوست دارد بايد سنت مرا بجا آورد». در اسلام ازدواج پيوندي است كه براساس ايمان به خدا ميان زن و شوهر برقرار مي شود و هرچه روابط ميان دو همسر با محبت بيشتر باشد، ايمان آنها هم افزايش خواهد يافت. علاوه بر استحكام ايمان، فوايد و آثاري در ازدواج نهفته است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1- توليد مثل و ادامه نسل و بقاي نوع بشر
2- دور ماندن از انحرافات جنسي (مجلسي، 1361، به نقل از دهقاني، 1383).

فهرست مطالب


مقدمه 16
سير تحول علمي و تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان 17
نظريه هاي رفتار جنسي 19
ديدگاه فرويد 19
ديدگاه يونگ درباره رفتار جنسي 20
نظريه آدلر درباره ميل جنسي 21
ديدگاه اريک فروم درباره ميل جنسي 22
ديدگاه هورناي درباره ميل جنسي 22
نظريه مزلو درباره رفتار جنسي 23
نظريه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسي 24
نظريه گشتالتي پرز در مورد ميل جنسي 25
نظريه وجود نگري اگزيستانسياليسم 26
رويکرد شناختي 26
رشد و تحول ميل جنسي از نظر اسلام 27
آموزش جنسي 29
باز خورد ها 30
نگرش چيست؟ 30
تعاريف نگرش 31
نگرش و رفتار 34
دانش و نگرش جنسي 35

اعتماد به نفس جنسي 40
الگويي که نقش رويدادهاي شناختي را در تعيين نابهنجاري رواني- جنسي نشان مي دهد 41
واکنش ها و پاسخ هاي جنسي انسان 42

پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"