فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات43حجم71/533 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن|42081963|superior-brain|فصل دوم پایان نامه احساس تنهایی و دیدگاه های آن,مبانی نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه داخلی احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه خارجی احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه پژوهش احساس تنهایی و دیدگاه های آن,پیشینه نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن
با ما همراه باشید با موضوع فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات43حجم71/533 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

موضوع این پژوهش می باشد. الهاگین، احساس تنهایی را احساس ناخوشانیدی می داند که در نتیجه ی کاستی در شبکه ی روابط اجتماعی فرد به صورت کمی و کیفی و عدم دسترسی به روابط نزدیک و مطلوب با دیگران به وجود می آید. احساس تنهایی ویژگی های عاطفی و هیجانی است. در قریب به اکثر تعریفهای ارائه شده درباره احساس تنهایی از احساس ناخوشایند و هیجانهای منفی سخن به میان آمده است که اغلب افراد از آنها می گریزند. با این حال برخی از پژوهشگران به جای آنکه احساس تنهایی را صرفا یک هیجان منفی تلقی کنند آن را تداعی کننده پاره ای از هیجانهای منفی مانند اضطراب، افسردگی دوست داشتنی نبودن و ... می دانند (رایت، 2005).

نخستین بار ویس (1973) احساس تنهایی را را دو ویژگی انزوای هیجانی و انزوای اجتماعی معرفی کرد. انزوای هیجانی بر تعداد نامناسب یا فقدان دلبستگی های خانوادگی، دوستانه و ارتباطی دلالت دارد، در حالی که انزوای اجتماعی به وسیله فقدان شبکه های اجتماعی در دسترس ایجاد می شود و با تعداد نامناسب دوستان در ارتباط است. بعد از این دیدگاه برخی دیگر از مولفان (راسل، پپلو، کاترونا ، 1980؛ ویتنبرگ ، 1986) بر دو بعد هیجانی و اجتماعی احساس تنهایی تاکید کردند. دیتوماسو و اسپینر (1993، 1997) نیز بر اساس یافته های ویس (1973) بعد هیجانی احساس تنهایی را به سه بعد خانوادگی، احساساتی و اجتماعی تفکیک کردند.

فهرست مطالب

1-4-1- تعاریف نظری احساس تنهایی 131-4-2- تعاریف عملیاتی احساس تنهایی 13فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی

2-1- احساس تنهایی 14
2-1-1- دیدگاه هایی پیرامون احساس تنهایی 18
2-1-1-1- دیدگاه ویس 19
2-1-1-2- دیدگاه دیگر محققان 19

2-4- پیشینه تحقیق در مورد احساس تنهایی

2-4- فرضیات تحقیق
2-4-1- فرضیات اصلی پژوهش:
2-4-2- فرضیات فرعی پژوهش:
منابع و مآخذ


"