عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن

هدف از این تحقیق برررسی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات125حجم2/257 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته مدیریت عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی براعوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن|42075550|superior-brain|پایان نامه ERP,چرخه حیات ERP,پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان,عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP,ارائه مدلی برای موفقیت پیاده سازی ERP,مدل های طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP
با ما همراه باشید با موضوع عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن

هدف از این تحقیق برررسی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات125حجم2/257 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریتعوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی و الگوهای های ارزیابی آمادگی ERP و ارائه مدلی برای آن مقدمه

هر پروژه ERP از چندین مرحله تشکیل شده است و ارزیابی آمادگی، فرآیندی است که در مرحله اول آن قرار می گیرد. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، نرخ بالایی از پروژه های ERP با شکست مواجه می شوند؛ از این رو ارزیابی آمادگی سازمانی برای پیاده سازی یک سیستم ERP از جایگاه مهمی برخوردار است. فرآیندی که نقشی اساسی در کنترل و مدیریت مخاطرات مربوط به پیاده سازی داشته و می تواند از متحمل شدن هزینه های سنگین چنین مخاطراتی در سازمان بکاهد.

فرآیند ارزیابی آمادگی برای یک سازمان منافع زیادی دارد. سولیوان و همکاران (2006) این منافع را بشکل زیر طبقه بندی می کند:

تحقیقات صورت گرفته در حوزه ارزیابی آمادگی یک سازمان از دامنه بررسی پراکنده ای برخوردار هستند. برخی از تحقیقات بر عوامل حیاتی موفقیت ERP، برخی بر آمادگی کارکنان برای تغییر و برخی بر آمادگی سیستم مدیریتی سازمان تاکید داشته اند. در ذیل به برخی از مدل های ارزیابی آمادگی سازمان اشاره خواهیم کرد.؛ مدل هایی که به مثابه نوع رویکرد متفاوت شان، تحت عنوان الگوهای ارزیابی آمادگی سازمان عنوان می شوند.

یکی از مدل های ارائه شده در خصوص سنجش آمادگی یک سازمان برای پیاده سازی سیستم سازمانی[1] ، چارچوبBEST[2] است. این مدل بحث می کند که تغییرات سازمانی مربط به ESIها، فرآیندی پیچیده و پویاست که با درجه ای از عدم اطمینان با مسائل غیر منتظره ای همراه است. پروژه چارچوب BEST از سال 2002 توسط اتحادیه اروپا آغاز گردید. هدف این پروژه درک پویایی های مربوط به فرآیندهای یک سیستم سازمانی و کمک به آمادگی سازمان ها در مواجهه با پیامدهای ناشی از شکاف بین فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر سازمانی بود. این هدف از طریق اکتساب دانش پویایی های فرآیندهای مربوط به پروژه سیستم های سازمانی فعلی محقق می شد (BEST ، 2004؛ واگنوم و همکاران، 2004؛ کِنِت و همکاران، 2006).

این دانش شامل شناسایی اتفاقاتی است که در حین اجرای سیستم های سازمانی (فعلی) رخ می دهد. سپس این اتفاقات در قالب زنجیره «علت-اتفاق-اقدام-نتیجه[3]» ثبت می شوند. اتفاق شامل هر مسئله و مشکلی می شود که ناشی از تصمیمات یا اقدامات سازمانی باشد و یا این که دربرگیرنده اتفاقاتی است که در نواحی خارج از کنترل سازمان رخ می دهد. علت شامل دلیل یا اقدامی است که منجر به تولید اتفاق می شود. اقدام نیز شامل فعالیتی است که بعنوان راه حل یک اتفاق اتخاذ می شود. این زنجیره ابزاری را فراهم می کند که توانایی تحلیل گران و مشاورین سازمان در شناسایی و اقدام درباره مسائل و مشکلات غیرمنتظره را افزایش می دهد.

چارچوب BEST مشتمل بر سه بعد و شش جنبه است (شکل 16-2). سه بعد این چارچوب عبارتند از:

ابعاد

جنبه ها

سیستم سازمانی

مدیریت پروژه

کسب و کار دائمی

راهبرد و اهداف

مدیریت

ساختار

فرآیند

دانش و مهارت

پویایی های اجتماعی

شکل 16-2) چارچوب ماتریسی BEST برای پیاد سازی سیستم های سازمانی

[1] - Enterprise System Implementation (ESI)

[2] - Better Enterprise SysTem (BEST)

[3] - Cause-Event-Action-Outcome (CEAO)

فهرست مطالب2-2) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: 1-2-2)تعریف: 152-2-2)سیر تطور: 153-2-2)منافع ERP : 173-2) پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 191-3-2) چرخه حیات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 192-3-2) موفقیت پیاده سازی ERP 244-2) عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP: 271-4-2) تعهد و حمایت مدیریت ارشد 282-4-2) ترسیم چشم انداز و تدوین راهبردهای مورد نیاز 291-2-4-2) تدوین طرح کسب وکار 292-2-4-2) تدوین راهبرد پیاده سازی 303-4-2) مدیریت پروژه 324-4-2) ساختار اجرایی پروژه پیاده سازی 321-4-4-2)ترکیب و تیم پیاده سازی ERP 332-4-4-2) قهرمانان پروژه 333-4-4-2)کمیته راهبری 345-4-2) تطبیق پذیری متقابل 341-5-4-2) انتخاب سیستم متناسب و سفارشی سازی سیستم 352-5-4-2) بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار 356-4-2) مدیریت تغییر 361-6-4-2) مدیریت رفتاری کارکنان 371-1-6-4-2) مدیریت عوامل نگرشی کارکنان 392-1-6-4-2) مشارکت کارکنان 482-6-4-2) مدیریت فرهنگ (برای تغییر) 497-4-2) ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی 518-4-2) زیرساختارهای سازمانی و مدیریت آن 531-8-4-2) سیستم های قدیمی موجود 532-8-4-2) مدیریت کیفیت اطلاعات 549-4-2) مشخصات سازمانی 5510-4-2) آموزش و کارآموزی 5611-4-2) نظارت، بازخور و ارزیابی عملکرد 5812-4-2) توسعه، تست و اشکال یابی نرم افزار 5913-4-2) انتخاب عرضه کننده مناسب ERP 6014-4-2) انتخاب مشاورین مناسب 6115-4-2) مدیریت زنجیره تامین 625-2) مدل های طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت: 686-2) ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP 7-2) سازمان های خدماتی دولتی و مشخصات آن: 948-2) مدل مفهومی تحقیق: 102منابع فارسی: 108منابع لاتین: 109
"