بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی به می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم0/65 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی چکیده: اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها رابررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن|42053376|superior-brain|رضایت شغلی,عوامل رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان,روش های ارزیابی رضایت شغلی,نظریه های رضایت شغلی,آثار رضایت شغلی,دانلود مقاله عوامل رضایت شغلی,دانلود مقاله ابزارهای سنجش رضایت شغلی,بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن
با ما همراه باشید با موضوع بررسی عوامل رضایت شغلی و ابزارهای سنجش آن

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی به می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات32حجم0/65 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی چکیده:اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است.هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی - معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد.رضایت شغلی حوزه ای است که در آن دیدگاه های روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند.امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه می دهند.آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد.اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد.به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد.این مقال، نگاهی به این موضوع دارد. کلمات کلیدی:رضایت شغلیعوامل رضایت شغلیرضایت شغلی کارکنانروش های ارزیابی رضایت شغلی چکیده: 2تعریف «شغل » 2تعریف «رضایت شغلی » 3عوامل انتخاب شغل 41- وضع جسمانی 42- استعداد 43- رغبت 44- امکانات فردی - اجتماعی 4عوامل رضایت شغلی 5جورج و جونز چهار عامل اساسی را در میزان و سطح رضایت شغلی مؤثر می دانند: 6کورمن این عوامل مؤثر را به دو دسته تقسیم می کند: 6آثار وجود رضایت شغلی 7الف - رضایت و ترک خدمت 7ب - رضایت از شغل و غیبت از کار 7ج - رضایت و عملکرد 8ارتباط رضایت شغلی با عملکرد 8د - تاثیررضایت شغلی بر سازمان 8روش های ارزیابی رضایت شغلی 81- مقیاس های درجه بندی گزارش شخصی 92- رویدادهای حساس (پیشامدهای بحرانی) (31) 93- رفتارهای آشکار (33) 104- گرایش های عملی (35) 105- مقیاس صورتک ها (38) 116- مصاحبه 117- پرسش نامه و روش پرسش نامه ای 12نظریه های رضایت شغلی 13نظریه امید و انتظار (46) 13نظریه ارزش (51) 14نظریه بریل 14نظریه نقشی 14نظریه نیازها (55) 15نظریه هرزبرگ (F. Herzberg) 16نظریه هالند 17تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی 17الف - بررسی های روان شناسان 17ب - مطالعات جامعه شناختی (1858-1917) 18خلاصه 26پی نوشت ها: 27منابع 32
"