پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

در سالهای اخیر مطالعات مکانیابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای توسعه مطرح است مطالعات مکانیابی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است مشخصات فایل تعداد صفحات53حجم0/984 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کاملپاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی|42031485|superior-brain|مکانیابی,روش AHP,مکان یابی شهری,مکان یابی کاربریهای توسعه,سامانه اطلاعات جغرافیایی,مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی,دانلود پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,خرید پاورپوینت رشته محیط زیست,دانلود پاورپوینت رشته محیط زیست,fileina,فروشگاه ساز ف
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

در سالهای اخیر مطالعات مکانیابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای توسعه مطرح است مطالعات مکانیابی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است


مشخصات فایل
تعداد صفحات53حجم0/984 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt
توضیحات کامل
پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی مقدمهدر سالهای اخیر مطالعات مکانیابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای توسعه مطرح است. مطالعات مکانیابی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان شناخت هدفها و روشهای حل مسایل مکانیابی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.انجام مطالعات مکانیابی درست و مناسب، علاوه بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد توسعه، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. کلمات کلیدی:مکانیابیروش AHPمکان یابی شهریسامانه اطلاعات جغرافیاییمکان یابی کاربریهای توسعهمکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی مکانیابی کاربریهای توسعهتوجه به مسئلة مكان یابی برای پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امكانات پهنة سرزمین، یكی از موضوعات جدیدی است كه در سال های اخیر مورد توجه دولت، و بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.بنابراین مکانیابی عبارت است از تعیین مناسب ترین محل ممکن برای استقرار و اجرای یک طرح یا پروژه یا کارخانه با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فنی و زیست محیطی است. (منوری ،م .1384) مسایل مکانیابی از تنوع بسیار زیادی برخوردارند و در هر یک از آنها، هدفهای ویژهای دنبال میشود. برای دستیابی به هدف هر مسئله، باید از روشی ویژه برای حل آن مسئله استفاده کرد و هنگام مطالعات نیز از درستی اطلاعات مورد استفاده، اطمینان حاصل کرد. بنابراین مکانیابی عبارت است از تعیین محلی با رعایت استانداردها و شرایط خاص پروژهمزایای مکانیابی شهریبا داشتن بانك اطلاعات زمین‌مرجع كامل و بروز از منابع مختلف، امكان مدلسازی و مكان‌یابی با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS وجود داردمكانیابی جهت انتخاب مسیر بهینه توسعه راههای ارتباطی، راه آهن، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز، آب، مخابرات و ...مكانیابی جهت انتخاب بهترین مكان جهت تآسیسات مهم آب، گاز، برق، مخابرات و تاسیس كارخانجاتمكانیابی جهت مشخص نمودن دفن زباله و مدیریت پسماندمكانیابی جهت مناطق با قابلیت توسعه شهریمدلسازی و پتانسیل‌یابی مواد معدنی فهرست مطالبمکانیابی کاربریهای توسعهمزایای مکانیابی شهریمزایای سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS در مکان‌یابیمدلسازی و مكانیابی در پروژه‌های مختلف (Site Selection)اساس انجام مكانیابی در پروژه‌های مختلفانواع مدلهای تلفیق اطلاعات برای مكان یابی اراضیمکانیابی مکان دفن زباله برای انتخاب یك مكان مناسب به منظور دفن اصولی زباله های شهری،لایه های اطلاعاتی ذیل بایستی جمع آوری شوند و وارد محیط GIS شوند: معمولاً برای تهیه نقشه‌های موضوعی رقومی‌ مراحل ذیل مورد نیاز می‌باشد : (1) اسكن‌نمودن نقشه‌های اولیه موجود؛ (2) برگرداندن نقشه‌های زمینی اسکن شده به مختصات زمین؛ (3) رقومی‌نمودن نقشه‌ها و در نتیجه تولید نقشه‌های موضوعی رقومی‌ برای هر یك از عوامل تاثیرگذار در مكان‌یابی؛ (4) قراردادن مكان مختصات GPS و وارد نمودن در پایگاه داده‌ها بصورت طول و عرض جغرافیایی؛ (5) تبدیل داده‌های طول و عرض جغرافیایی به داده‌های نقطه‌ای با کمک نرم افزار مربوطه؛ (6) اضافه نمودن داده‌های توصیفی به هر یك از موقعیت‌ها. نمونه هایی از نقشه های تهیه شده در نرم افزار بر اساس اطلاعات داده شده برخی از عملیات در GIS به منظور مکانیابیSpatial joinClipIntersectUnionSymmetrical DifferenceBuffer نمونه بافر عوارض نقاط شهری و روستایی در سطح یک منطقهنحوه تلفیق اطلاعات و تعیین محل مناسبتلفیق لایه های اطلاعاتی و تعیین مکان های مناسب دفن زباله در منطق فازیروش AHP نقشه نهایی حاصل از مکان‌یابی در مدل AHPنتایج استفاده از GIS در مکان‌یابی


"