دانلود تحقیق در موردشیوه ارائه مطالب علمی و فنی

نام فایل : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 316 حجم : 3 مگابایت بنام خدا نام درس : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی جلسه اول: مفهوم ارائه جلسه دوم: عوامل موثر در ارائه جلسه سوم: ارائه كتبی جلسه چهارم: طرح اولیه متن اصلی جلسه پنجدانلود تحقیق در موردشیوه ارائه مطالب علمی و فنی|41032954|superior-brain|دانلود تحقیق در موردشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق در موردشیوه ارائه مطالب علمی و فنی

نام فایل : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 316

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
نام درس : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
جلسه اول: مفهوم ارائه
جلسه دوم: عوامل موثر در ارائه
جلسه سوم: ارائه كتبی
جلسه چهارم: طرح اولیه متن اصلی
جلسه پنجم: تولید متن اصلی
جلسه ششم: اجزاء سه بخشی یك ارائه كتبی
جلسه هفتم: استفاده از شكل و جدول
جلسه هشتم: اجزاء بخش آغازین ارائه كتبی
فهرست جلسات
جلسه دهم: ساختار چند ارائه دانشگاهی
جلسه یازدهم: مقاله، گزارش و ارائه‌های غیر دانشگاهی
جلسه دوازدهم: آشنایی با چند نوع گزارش
جلسه سیزدهم: ادامه آشنایی با چند نوع گزارش
جلسه چهاردهم: انواع ارائه‌های غیردانشگاهی
جلسه پانزدهم: ارائه شفاهی
جلسه شانزدهم: سخنرانی علمی-فنی
فهرست جلسات
جلسه نهم: ویژگیهای نوشتار علمی -فنی
اهداف كلی درس
در این درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا می‌شویم. در بخش ارائه كتبی مراحل آماده‌سازی ارائه را خواهیم آموخت. ارائه‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی و گونه‌های مختلف هریك، اجزاء آنها و موارد كاربردشان را می‌آموزیم. در پایان در مورد ارائه شفاهی، خصوصیات و انواع آن مطالبی خواهید آموخت.
جلسه اول
مفهوم ارائه
آنچه در این جلسه می خوانید:
1- تعریف لغوی ارائه
2- سیستم ارائه
3- عناصر تشكیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی
4- تفوت عناصر تشكیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات بین انسان و ماشین
5- عناصر تشكیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات در انسان
....