انواع موتورهای الکتریکی

(1) موتورهای DC : موتورهای یونیورسال موتورهای AC تک فاز موتورهای پله ای موتورهای خطی اساس موتورهای القایی AC اصل ساخت اولیه و كاربری موتورهای القایی سه فاز موتورهای پلهای : موتورهای خطی : موتورهای AC القایی استارت با خازن/ كاركرد با خازن آشنایی با اسانواع موتورهای الکتریکی|41010031|superior-brain|انواع موتورهای الکتریکی
با ما همراه باشید با موضوع انواع موتورهای الکتریکی

(1)

موتورهای DC :

موتورهای یونیورسال

موتورهای AC تک فاز

موتورهای پله ای

موتورهای خطی

اساس موتورهای القایی AC

اصل ساخت اولیه و كاربری

موتورهای القایی سه فاز

موتورهای پله‌ای :

موتورهای خطی :

موتورهای AC القایی استارت با خازن/ كاركرد با خازن

آشنایی با استپ موتور

استپ موتور یا موتور پله ای

الکترو موتور وعیب یابی آن

عیب یابی قطعات برقی :

عیب یابی قطعات مکانیکی.

عیب یابی موتور های یونیور سال :

روشهای مختلف راه اندازی موتورهای آسنكرون

پیدا كردن سرسیم های موتور آسنكرون UVW-XYZ

اشتباه در سرسیم ها :

راه اندازی موتورهای سنكرون در حالت بارداری

روشهای راه اندازی موتورهای سنكرون:

تكنولوژی ساخت موتور های پله

موتور استارترها

موتورهای فرمان یار DC بدون جاروبك

موتورهای پله‌ای

موتورهای یونیورسال

موتور القایی تك فاز

معیارهای انتخاب موتور

موتور القایی با استارت خازنی