ترجمه مقاله مبدل PWM

فصل اول مقدمه 1-1- مقدمه تعدیل پهنای پالس یا PWM به عنوان یک روشی می باشد که در آن نسبت کار یا وظیفه یک شکل موج پالسی به وسیله شکل موج ورودی دیگری کنترل می شود. تقاطع بین شکل موج ولتاژ منبع یا رفرنس و شکل موج انتقالی منجر به اتفاق افتادن زمان های بازترجمه مقاله مبدل PWM|41003166|superior-brain|فصل اول,مقدمه,11 مقدمه,تعدیل پهنای پالس یا PWM به عنوان یک روشی می باشد که در آن نسبت کار یا وظیفه یک شکل موج پالسی به وسیله شکل موج ورودی دیگری کنترل می شود تقاطع بین شکل موج ولتاژ منبع یا رفرنس و شکل موج انتقالی منجر به اتفاق افتادن زمان های باز و بسته شدن سوئیچ ها می شود ,PWM به صورت کلی و عمومی در کاربردهایی مانند کنترل کردن سرعت موتور، مب
با ما همراه باشید با موضوع ترجمه مقاله مبدل PWM

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

تعدیل پهنای پالس یا PWM به عنوان یک روشی می باشد که در آن نسبت کار یا وظیفه یک شکل موج پالسی به وسیله شکل موج ورودی دیگری کنترل می شود. تقاطع بین شکل موج ولتاژ منبع یا رفرنس و شکل موج انتقالی منجر به اتفاق افتادن زمان های باز و بسته شدن سوئیچ ها می شود.

PWM به صورت کلی و عمومی در کاربردهایی مانند کنترل کردن سرعت موتور، مبدل ها، آمپلی فایرهای صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال این برای کاهش دادن کل قدرت تحویل دادن یک بار بدون از دست رفتن و کاهش مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت طبیعی در زمانی رخ می دهد که یک منبع قدرت یا برق به وسیله جز مقاومتی محدود می گردد. PWM برای تنظیم کردن ولتاژ به کار رفته برای موتور مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر دادن نسبت وظیفه سوئیچ ها منجر به تغییر دادن سرعت موتور می گردد. پالس طولانی تر و بسته شده قابل مقایسه با دوره های باز شده می باشد که در آن قدرت بالاتری تامین کننده بار می باشد. تغییر دادن حالت بین بسته شدن (روشن) و باز شدن (خاموش) سریع می باشد و بنابراین متوسط قدرت پراکندگی در مقایسه با قدرت تحویل داده شده بسیار کم می باشد. آمپلی فایرهای PWM بسیار موثرتر و به مقدار کمتری حجیم تر در مقایسه با آمپلی فایرهای قدرت خطی هستند. علاوه بر این، آمپلی فایرهای خطی که انرژی را به صورت پیوسته در مقایسه با پالس ها تحویل می دهند دارای مقادیر قدرت حداکثری کمتری در مقایسه با آمپلی فایرهای PWM هستند.

هیچ گونه روش مجزای PWM وجود ندارد که به بهترین شکل مناسب برای همه کاربردها باشد و همچنین دارای مزیت هایی در حالت سخت و جامد ابزارهای قدرت الکتریکی و ریز فرایندها باشد، انواع مختلفی از روش های تعدیل پهنای پالس یا PWM برای کاربردهای صنعتی ارتقا یافته است. به همین دلیل، روش های PWM موضوع مطالعات متمرکز از سال 1970 بوده اند.CHAPTER 1
INTRODUCTION
1.1 Introduction
Pulse-width modulation (PWM) is a technique where the duty ratio of a pulsating waveform
is controlled by another input waveform. The intersections between the reference
voltage waveform and the carrier waveform give the opening and closing times of the
switches.
PWM is commonly used in applications like motor speed control converters audio
amplifiers etc. For example it is used to reduce the total power delivered to a load without
losses which normally occurs when a power source is limited by a resistive element.
PWM is used to adjust the voltage applied to the motor. Changing the duty ratio of the
switches changes the speed of the motor. The longer the pulse is closed compared to the
opened periods the higher the power supplied to the load is. The change of state between
closing (ON) and opening (OFF) is rapid so that the average power dissipation is very low
compared to the power being delivered. PWM amplifiers are more efficient and less bulky
than linear power amplifiers. In addition linear amplifiers that deliver energy continuously
rather than through pulses have lower maximum power ratings than PWM amplifiers.
There is no single PWM method that is the best suited for all applications and with advances
in solid-state power electronic devices and microprocessors various pulse-widthmodulation
(PWM) techniques have been developed for industrial applications. For these
reasons the PWM techniques have been the subject of intensive research since 1970s.