پروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبك 9 فاز BLDC

موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC): در نوع تغذیه سینوسی که در واقع ماشین سنکرون مغناطیس دائم [1](PMSM) می­باشد برای ایجاد شار سینوسی علاوه بر اینکه توزیع سیم­ پیچی فازهای استاتور سینوسی است، ولتاژ اعمالی به فازهای استاتور نیز سینوسی مپروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبك 9 فاز BLDC|41001725|superior-brain|دانلود پروژه,دانلود پروژه مهندسی برق,دانلود پایان نامه,موتورهای BLDC ,تغذیه ولتاژ سینوسی,BLAC,موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی,تعریف موتور PMBLDC, ماشین های PMBLDC
با ما همراه باشید با موضوع پروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبك 9 فاز BLDCموتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC):

در نوع تغذیه سینوسی که در واقع ماشین سنکرون مغناطیس دائم [1](PMSM) می­باشد برای ایجاد شار سینوسی علاوه بر اینکه توزیع سیم­ پیچی فازهای استاتور سینوسی است، ولتاژ اعمالی به فازهای استاتور نیز سینوسی می­باشد. لذا دانستن مقدار لحظه­ای موقعیت روتور الزامی بوده و در نتیجه باید از Encoder های موقعیت دقیق استفاده نمود. مقدار گشتاور لحظه­ای در این نوع موتور بسیار صاف بوده و ریپل گشتاور ناچیز می­باشد.با این وجود ایجاد سیم­بندی سینوسی با پیچیدگی بیشتری همراه بوده و تعداد اتصالات داخلی بیشتری را می­طلبد.در مجموع ساخت استاتور با اتصالات سینوسی هزینه بیشتری را تحمیل می­نماید. این موتور به نام موتور BLACنیز شناخته می­شود [2].شکل 1-2، شکل موج ولتاژ ضد محرکه یک موتور BLAC را نمایش می­دهد.
[1]- Permanent MagnetSychronous Motor

فهرست مطالب:
1-1- مقدمه
1-2- تعریف موتور PMBLDC
1-3- تاریخچه و روند گسترش ماشین های PMBLDC
1-4- ساختمان موتور BLDC
1-4-1- استاتور
1-4-1-1- موتورهای BLDC با تغذیه ولتاژ سینوسی (BLAC)
1-4-1-2- موتور BLDC با تغذیه ولتاژ ورودی ذوزنقه ای
1-4-1-3- مقایسه موتور های بدون جاروبک با جریان آرمیچر سینوسی (BLAC) و مربعی (BLDC)
1-4-2- روتور
1-4-3- سنسورهای هال
1-4-4- مواد مغناطیس دائم
1-5- اصول عملکرد موتور BLDC
1-5-1- تبیین مفهوم کموتاسیون در یک موتور کموتاتور dc
1-5-2- کموتاسیون در موتور BLDC
1-6- مقایسه موتور BLDC با موتور DC و القائی
1-7- مزایا و معایب موتورهای PMBLDC
1-8- انواع توپولوژی های ماشین های BLDC
1-8-1- تکنیک های اتصال آهنربا های دائم به روتور
1-8-2- ساختارهای مختلف استاتور
1-9- شبیه سازی موتور بدون جاروبک 9 فاز
1-10 نتیجه گیری
1-11- مراجع