تستهای نکته دار فیزیک دهم فصل اول (مهندس درانی نژاد)

این تستها توسط مهندس درانی نژاد کارشناس ارشد اتمی و مدرس فرادرس و دبیر مدارس نمونه و تیزهوشان فارس تهیه شده است و از کنکورهای سال های قبل استفاده شده. تستها جالتستهای نکته دار فیزیک دهم فصل اول (مهندس درانی نژاد)|40279917|superior-brain|تست دهم دبیرستان فیزیک نهم مهندس درانی نژاد آموزش فیزیک فارابی
با ما همراه باشید با موضوع تستهای نکته دار فیزیک دهم فصل اول (مهندس درانی نژاد)

این تستها توسط مهندس درانی نژاد کارشناس ارشد اتمی و مدرس فرادرس و دبیر مدارس نمونه و تیزهوشان فارس تهیه شده است و از کنکورهای سال های قبل استفاده شده.

تستها جالب و هرکدام دارای نکته ای است که در حل تشریحی آنها این نکات باز خواهد شد تا دانش اموز بتواند به راحتی سرعت و دقت خود را بالا ببرد