دانلود مقاله تاثیر قناعت و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی در راستای جهاد اقتصادی

چکیده: در این تحقیق ، ما می خواهیم محورهای اساسی ومهم اقتصاد مقاومتی را معرفی کنیم. و تاثیرات قناعت وساده زیستی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ومشکلات ونقص های پیشروجامعه برای تحقق این هدف را بیان کنیم ، مانند:وجود افراد سودا گر و منفعت طلب در این زمدانلود مقاله تاثیر قناعت و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی در راستای جهاد اقتصادی|40261644|superior-brain|مقاله ساده زیستی,تاثیر قناعت,ساده زیستی,اقتصاد مقاومتی,در راستای جهاد اقتصادی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله تاثیر قناعت و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی در راستای جهاد اقتصادی

چکیده:

در این تحقیق ، ما می خواهیم محورهای اساسی ومهم اقتصاد مقاومتی را معرفی کنیم. و تاثیرات قناعت وساده زیستی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ومشکلات ونقص های پیشروجامعه برای تحقق این هدف را بیان کنیم ، مانند:وجود افراد سودا گر و منفعت طلب در این زمینه ، قوانین مقررات جامعه،واردات بی رویه در زمینه های مختلف، نوسانات قیمت ارز،مغایرت پیدا کردن سبک زندگی کنونی با سبک زندگی اسلامی که باعث می شود مشکلاتی در زمینه های مختلف جامعه به وجود بیاید. که خود به تبع باعث به وجود آمدن مشکلات دیگر جامعه می شود .به عنوان مثال بیکاری قشرجوان که خود کم کم منجر به وجود آمدن زمینهای مختلف آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد،طلاق، ،و...می شود را فراهم می کند. برای رسیدن به جهاد اقتصادی باید اقتصاد مقاومتی درهر دو زمینه اقتصاد خرد و کلان جامعه باور داشته باشیم وآن را به وجود آوریم .که دراین رابطه می توان از سبک زندگی امام سجاد در دوران خفقان با وجود محدودیت های سیاسی واجتماعی ایشان استفاده کرد. همچنین علاوه بر مشکلات پیش رو راهکارهایی هم برای تحقق این مساله مهم وخطیرانقلاب که از دغدغه های اصلی ومهم کشور به ویژه مقام معظم رهبری است را ارائه می دهیم. ونقش هریک از دو بخش فعال وپویای هرجامعه یعنی دولت ومردم را در تحقق این مساله یعنی جهاد اقتصادی که نقش اساسی دارند بیان می کنیم. در این مقاله سعی ما بر این است که وجه اشتراک قناعت وساده زیستی با اقتصاد مقاومتی که زیر شاخه جهاد اقتصادی است را بیان کنیم.

کلمات کلیدی: جهاد اقتصادی ،واردات، صادرات،اقتصاد مقاومتی ، تولید،تحریم، الگوسازی، آسیبهای اجتماعی، دولت،قناعت،

فهرست


چکیده: 5

مقدمه: 6

تعریف اقتصاد مقاومتی.. 6

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی.. 6

حمایت ازتولید ملی.. 6

سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی.. 7

مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار 7

مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها 7

فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی.. 8

اقتصاد مقاومتی و تحریم ها 8

نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی.. 9

نقش دولت... 10

تثبیت نرخ ارز 10

اشتغال زائی.. 10

نقش مردم. 10

مدیریت مصرف... 11

قناعت(ساده زیستی و دوری ازتجملات) 11

موانع وچالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی.. 11

راه کارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود: 12

نتیجه گیری.. 13

فایل ورد 17 ص