پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 19 صفحه بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم اعتیاد - انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم|40216669|superior-brain|دانلود پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم,بررسی بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم,پاورپوینت جامع و کامل بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 19 صفحه

بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم اعتیاد - انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال 1378 تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است.
- آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن به گروههای سنی جوانان می باشد . برخورد و مقابله با اعتیاد یکی از برنامه های بسیار اساسی است که به عزمی استوار و هوشیاری و آگاهی در نهادهای مختلف دیگر به آن نیاز دارد.
علل اعتیاد از منظر های مختلف بررسی شده است .
- ظرفیت فرد برای رو آوردن به الگوهای مناسب رفع استرس مهم است. . این ظرفیت نیز خود تابعی از محیط و روان فرد است . از نظر محیطی خانواده های پاتولوژیک ، فقر و دشواری اقتصادی ، محدودیت فرهنگی و ارتباطهای نا مناسب جزو شرایط ناهنجار می باشد و از نظر روانی نیز تواناییهای خود در مقابله با استرس اهمیت دارند نوع مطالعه: تحلیلی

جامعه مورد مطالعه: معتادان خود معرف به بیمارستان فارابی كرمانشاه

روش جمع آوری اطلاعات: مصاحبه ی مستقیم
اهداف اصلی مقایسه ی پاسخ های مقابله ی شناختی فعال در معتادان با افراد سالم.
مقایسه ی پاسخ های مقابله ی رفتاری فعال در معتادان با افراد سالم.
مقایسه ی پاسخ های مقابله ی اجتنابی فعال در معتادان با افراد سالم.
مقایسه ی مقابله ی متمركز بر حل مسأله در معتادان با افراد سالم.
مقایسه ی مقابله ی متمركز بر هیجانی در معتادان با افراد سالم. فرضیات مقابله ی متمركز بر هیجان در معتادان و افراد سالم متفاوت است.
مقابله ی متمركز بر مسئله در معتادان و افراد سالم متفاوت است.
پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی فعال در معتادان و افراد سالم متفاوت است.
پاسخ های الگوی مقابله ی رفتاری فعال در معتادان و افراد سالم متفاوت است.
پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی اجتنابی فعال در معتادان و افراد سالم متفاوت است.
طراحی و روش اجرا روش اجرا نیز بدین صورت بود که از معتادان خود معرف به بیمارستان فارابی كرمانشاه اقدام به مصاحبه روانشناسی با استفاده از پرسش نامه موس شد كه بر اساس آن انواع الگوی مقابله ای به دست آمد و نتایج آن با نتایج حاصل از گروه شاهد كه از میان بستگان و همراهان بیمار بودند مقایسه گردید . لازم به ذكر است كه پرسشنامه اطلاعات فردی توسط دانشجویان پزشكی و با اجازه كتبی ریاست مركز تكمیل گردید و زمان آن در ابتدای ورود به مركز یا 1 هفته پس از ترك و در شرایط پایداری شناختی بیمار انجام گردید .
شیوه نمره گذاری : نمره گذاری چك لیست مقابله ای به 2 صورت انجام میگیرد :
هر مقیاس بطور جداگانه نمره داده می شود .
نمره گذاری بر اساس زیر بنای نظری آزمون مربوط به مقابله متمركز برحل مسئله ، متمركز بر هیجان ،مقابله شناختی فعال ، مقابله رفتاری فعال ومقابله اجتنابی بدست می آید .
در این پژوهش به منظور استفاده دقیق از پاسخ های مقابله ای از یك مقیاس چهارگزینه ای ( هیچ وقت ، گاهی اوقات ، اغلب اوقات و همیشه ) استفاده گردید كه نمره 0 تا 3 به آن تعلق می گرفت و سپس میانگین آنها بر اساس معیار آماری اندازه گیری شد و در دو گروه با هم مقایسه شد.
فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس جنس فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت تاهل فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت تحصیلات فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت شغل فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس سابقه ی اعتیاد در خانواده فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس سابقه ی ترک اعتیاد فراوانی افراد معتاد بر اساس نوع مواد اعتیاد آور مصرفی مقایسه ی میانگین روشهای مقابله با استرس در افراد سالم و معتاد محدودیت ها - عدم همکاری تعدادی از افراد معتاد
جلب اعتماد افراد معتاد مشکل بود.
محدودیت در نمونه گیری یافته های جانبی مراجعه ی کمتر خانم ها به مراکز ترک اعتیاد
افراد معتاد بیشتر شغل آزاد داشتند و یا بیکار بودند.

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.