کارآموزی بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه )

بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه ) - چگونگی علامت زدن پولی میل لنگ اگر چنانچه موتور در حالتهای شتاب گیری و یا در مواقعی كه موتور زیر بار قرار می گیرد، افت قدرت یا سرعت آشكار می شود، بررسی زمان جرقه موتور امری ضروری می باشد ویا اینكه ممكن است سیکارآموزی بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه )|40129890|superior-brain|کار آموزی بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه ),چگونگی علامت زدن پولی میل لنگ,بررسی نقایص فنی شمعها
با ما همراه باشید با موضوع کارآموزی بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه )

بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه )

- چگونگی علامت زدن پولی میل لنگ

اگر چنانچه موتور در حالتهای شتاب گیری و یا در مواقعی كه موتور زیر بار قرار می گیرد، افت قدرت یا سرعت آشكار می شود، بررسی زمان جرقه موتور امری ضروری می باشد ویا اینكه ممكن است سیستم سوخت رسانی در ارسال سوخت مناسب و كافی دارای نقایصی باشد و یا اینكه ممكن بنا به دلایل خاصی دلكو را از حالت فیت (اصلی)خود خارج شده باشد (به خاطر تكانهای شدید جاده و یا عوامل دیگر ).

در هند بوك ما (hand book) یا كاتالوگ های خودرو، تایمینگ استاتیك (آوانس اولیه) (حالت كاركرد خلاصی موتور )توسط شركتهای سازنده در نقطه مرگ بالا یا BTDC تنظیم شده است ومقدار آن نیز ذكر گردیده است.

تنظیم این نمونه پولی ها آسان می باشد، معمولاً مقداری بالاتر از نقطه مرگ بالا توسط یك خط لامت زده شده است. برای ارائه یك تنظیم صحیح، درجه های درج شده بر روی پولی میل لنگ باید به واحدهای طولی طبق فرمولی كه ارائه شده است، تبدیل گردد. قطر پولی كه می توانید آن را باید با خط كش اندازه گیری نماید به حالت 3:14 در طی 360 درجه تقسیم كنید. اعداد درج شده بر حسب درجه نمایانگر میزان آوانس میباشد.

فواصل بین درجه ها برحسب اینچ باید در نقطه مرگ بالا (كمی پایین تر از آن از لحاظ عملی) در جهت سانتیگراد علامت زده شود.

3-در پوش دلكو را برداشته و موتور را برگردانید تا جایی كه سرچكش برق دلكو به طرف شمع شماره (ترمینال خروجی ) یك قرار بگیرد تا جایی كه درست زمان شروع باز شدن پلاتین ها باشد.

2- به علامتهای (شاخصها) روی پولی میل لنگ كه برای تایمینگ موتور است توجه لازم را مبذول داشته باشید و با گچ یا هر چیز دیگر كه خواندن آن راحتر باشد مقدار آن را علامت بزنید در موقعی كه سازنده علامتهای مدرج را درج نكرده باشد (در حد فاصل نقطه مرگ بالا) خود صاحب خودرو باید علامتهای تایمینگ را محاسبه كند.

4- بررسی زمان دقیق نقطه ای كه پلایتن ها باز می شوند (كه این كار با چشم غیرمسلح مقدور نیست) می توانید از لامپ تست یا تست لامپ استفاده كرده و با اتصال سیم آن به ترمینال ولتاژ پایین دلكو و اتصال بدنه خودرو در موقعی كه سرپیچ در حالت جرقه قرار گرفته است در موقعی كه دولامپ روشن شد، ‌لحظه دقیق باز شدن پلاتین ها می باشد.

چگونگی تنظیم آوانس اولیه و تنظیم كردن موقعیت قرار گیری دلكو

مقدار آوانس اولیه معمولاً توسط سازندگان خودرو بر طبق اصلاحات نامی در روی پولی میل لنگ علامت زده می شود. برای اجرای این تنظیمات،ابتدا دهانه پلاتین و خودپلاتین را بررسی كرده و از تمیز و سالم جازده شدن آن اطمینان حاصل كنید. در روی بدنه موتور یك علامت با یك نشانه كه معمولاً در ند بوك اتومبیل به آن اشاره شده است موجود می باشد. در چنین حالتی یا نشانه باید با بغل روی ولی در یك خط قرار گرفته باشد وقتی این دو نشانه در یك خط با هم قرار گرفتند در یك زمان مشترك دهانه پلاتین دلكو كاملا باز بوده و سرچكش برق كاملاً به طرف وایر یا ترمینال شمع شماره یك می باشد در این حالت تایمینگ موتور درست است در پوش دلكو را برداشته وموتور را آن قدر بچرخانید تا سرچكش برق به طرف ترمینال وایر شمع شماره یك قرار بگیرد، در این حالت دهانه پلاتین شروع به باز شدن می كند در حال چرخاندن موتور برای بدست آوردن كوچكترین حالت ممكن برای حركت موتور به ترتیب زیر عمل كنید :

خودرو را در یك سطح صاف قرار دهید.چرخها را در حالت قفل كامل قرار دهید، ترمز دستی را آزاد كرده و از نگهدارده چرخها استفاده كنید. لازم به ذكر می باشد كه این روش برای خودرو رهایی كه سیستم انتقال قدرت اتوماتیك دارند عملی نمی باشد.

حال : یك سیستم چراغ دلكو را به سیم ولتاژ پایین دلكو متصل كرده و سیم اتصال بدنه را نیز بدنه اتومبیل (اتصال منفی ) متصل كنید. سر نخ را در حالت جرقه قرار داده حال پولی میل لنگ موتور را آنقدر بچرخانید تاموقعی كه دو علامت با هم در یك خط قرار بگیرند، حال در حالی كه بدنه دلكو را نگه
داشته اید بست ضامن آن را شل كنید. حال اگر لامپ چراغ دلكوروشن است. دلكو را در جهت حركت چكش برق چرخانده تا موقعی كه لامپ چراغ دلكو خاموش شود.

حال درست در همین موقع مقدار كمی بدنه دلكو را در جهت خلاف گردش چكش برق بچرخانید تا موقعی كه لامپ چراغ دلكو در آستانه روشن شدن قرار بگیرد. مجدداً بدنه دلكو را سفت كنید. برای بررسی بیشتر موتور را یك دور در جهت گردش آن بچرخانید حال موقعی كه چراغ دلكو در آستانه روشن شدن قرار می گیرد باید علامت ها روبروی هم در یك خط قرار بگیرند. در صورت لزوم آنچه را كه گفته شده مجدداً تكرار كنید. چنانچه بنا به دلایل خاصی بدنه دلكو تكان خورده بود برای تنظیم تایمینگ موتور ابتدا باید بدنه دلكو را درست جا یزنید چون در این مواقع محدودیتهای آوانس فلاش نیز وجود دارد.

برای تنظیم موقعیت قرار گیری صحیح بدنه دلكو ابتدا علامت های روی پولی رادر یك راستا قرار دهید موتور را بچرخانید تا موقعی كه سرچكش برق به سمت ترمینال شماره یك باشد.حال دلكو را جا بزنید البته در بعضی مواقع لازم می شود كه موتور را یك دور كامل چرخانده تا دقیقاُ بدنه دلكو در جای صحیح خود قرار بگیرد.

7- چراغ چشمك زن حتماً باید به وایر شمع شماره یك متصل شده باشد برای انجام این كار از اصلاحات ارائه شده توسط شركت سازنده استروب لایت استفاده كنید.

10- وقتی كه موتور در حال كا كردن است نور لامپ به شما اجازه می دهد كه تنظیمات را همانطور كه انجام داد اید ببینید.

8- تنظیم سریع : برای اجرای یك تنظیم سریع بدنه دلكو را چرخانده كه این باعث می شود صفحه تماس پلاتین ها به بادامك محرك نزدیك تر شود سپس آن را توسط پیچی كه در تماس دلكوها یكسان بوده و به موتورمتصل است آن را سفت كنید و سپس در پوش دلكو را ببنیدید.

9- تنظیم دقیق : صفحه اصلی دلكو را حركت داده تا جایی كه بهترین حالت ممكن برای كاركرد موتور حاصل شود (این روش موقعی كه موقور روش است بهتر عمل می كند )حال با شل كردن پیچ نگهدارنده كه در طرف آن دو علامت A برای آوانس و r برای ریتادر وجود دارد. با حركت دادن بدنه دلكو حالت صحیح را انتخاب كنید.(این روش نیز همچنین باعث نزدیك شدن پلاتین ها به بادامك می شود)

سیستم جرقه – قسمت شمع ها

میزان كار آیی شمع ها بطور معمول 10000 مایل می باشد اما توصیه می شود كه هر 3000 مایل یك بار شمع ها را باز كرده و آنها را تمیز و بررسی كرده و مجدداً ببندید و یا همچنین در اكثر مواقعی كه موتور شرایط كار كرد خوبی ندارد. اكثر شمع های امروزی به طور یك تكه ساخته شده جنس عایق آنها سرامیك بوده و از بدنه ای محكم و پر قدرت برخوردارند. برای باز كردن شمع ها به روش زیر عمل كنید :

ابتدا وایرهای ولتاژ بالا را از شمعها جدا كرده و وایر مربوط به هر شمع را علامت بزنید همواره دقت داشته باشید كه وایرها را با وسایل نوك تیز علامت گذاری نكنید زیرا ممكن است لایه های محافظ عایق شمع ها آسیب ببینید، اگر شمعها قبلاً درست بسته شده باشند باز كردن آنها آسانی می باشد. توصیه اكید آن است برای باز كردن شمع ها از آچار بكس، رینگی یا آچار مخصوص شمع استفاده كنید. در هنگام استفاده از آچار ها دقت كنید كه درست تا انتهای در شمع فرو رفته باشند و به طور اریب (به سمت یك طرف) قرار نگرفته باشند زیرا این كتر باعث ضربه زدن به عایق (چینی یا سرامیك) شمع خواهد شد. بعد از باز كردن شمع ها و وارسی نمودن و ان را تمیز كرده، مقدار دهانه شمع را بررسی كنید. (بافیلر مخصوص شمع ) سپس قبل از بستن شمعها رزوه های آنها را با روغن موتور مقدار چرب كرده و آنها را ببندید.

برای بستن شمعها به طریقه زیرعمل كنید :

- تا جایی كه ممكن است شمعها را با دست سفت كنید.

- سپس با استفاده از یك آچار مناسب (طبق دستور العمل های سازنده ) آنها را سفت كنید. هیچگاه شمعها را بیش از حد سفت نكنید.چون در این صورت در هنگام سرویس بعدی برای باز كردن آنها با مشكلات زیادی مواجه خواهید شد. لازم به ذكر می باشد كه در موتور هایی با آلیاژهای سبك اینكار باعث زدن به رزوه ها شده و ممكن است است صدمات جبران ناپذیری را به موتور وارد می كند.

بعد از تعویض شمعها اطمینان حاصل كنید كه از شمعها یكسان (پایه كوتاه یا پایه بلند ) استفاده می كنید. این مسئله خصوصاً در مواقعی كه از یك جنس مختلف قرار است استفاده شود. اهمیت زیادی پیدامی كند.

بستن شمعها اشتباه ممكن است خصوصاً در سرعتهای بالا مشكلات عدیده زیادی را فراهم آورد. در اشكال زیر مراحل پاك كردن شمعها را مشاهده می كنید.

8- برای جیلوگیری از ورود ذرات معلق به درون سیلندر كه باعث صدمه زدن به موتور می شود. هنگام باز كردن شمع ابتدا اطراف آن را با یك برس نرم تمیز كنید.

9- برای باز كردن شمع حتماً از آچار رینگی یا بكس استفاده كرد و آنها را خوب جا بزنید، دقت كنید كه بدنه عایق بدنه شمع آسیب نبیند.

10- بدنه رزوه شده شمع را باید با یك برس نرم روغنی شده در یك ظرف سفید پاك كنید. استفاده از برس سیمی توصیه نمی شود.

11- قبل از تنظیم دهانه شمع ابتدا با یك وسیله خاص مقداری الكترود را خم كنید. از نیروی خیلی زیاد استفاده نكنید.

12- هر گونه مواد زاید را از سطح شمع و مركز الكترودها پاك كنید تاجایی كه كاملاً تمیز شود.

13- حال به آرامی الكترود منفی را تا جایی كه توسط شركت سازنده معرفی شده برگردانید. برای اینكار می توانید از یك فیلر سخت استفاده كنید.

بررسی نقایص فنی شمعها

1- شمع سالم : نوك عایق تمیز می باشد و بر نگ قهوه ای روشن می باشد. هیچ روغن یا كربن اضافی در روی آن نیست و الكترودها نیز سائیده نشده اند.

2- شمع روغنی : روغن زیاد روی شمع نشانگر سائیدگی رینگها و یا چسبیدن سوپاپ ها باشد در بعضی از مواقع استفاده از یك شمع داغتر مشكل را حل می كند.

3- شمع دوده ای : یك مخلوط غنی به علت عدم صحیح كار كردن سیستم سوخت رسانی می باشد یا به علت استفاده زیاد از ساسات.

4- عایق دودهای :ریتارد بودن یا مخلوط ضعیف باعث بیش از حد داغ شدن عایق شمع می شود.

5- الكترود ای فرساییده شده : افزایش دمای حاصله باعث خورده شده الكترود دمای حاصله باعث خورده شده الكترود ها می شود. شمعها در چنین صورتی باعث تعویض گردد.

6- شمع شل بسته شده : در چنین حالتی گرما باعث خراب شدن رزوه ها می شود. در چنین حالتی شمعها را مجدداً تمیز كرده و ببندید.

7- شمع رسوب كرده (حالت1) : در چنین مواقعی شمعها باید هر 3000 مایل یكبار تعویض شوند.

8- شمع رسوبی (حالت 2) : ذرات این شمع رسوب كرده ولی نیستند در چنین حالتی ذرات را – پاك كرده و مجدداً شمع را ببندید.

9- شمع رسوبی (حالت 3) : با تداوم استفاده حالت دوم ذرات ذوب شده ممكن است باعث اشتعال شده و ممكن است باعث اشتعال غیر هماهنگ در محفظه بشوند.

10- شمع رسوبی (حالت 4) : تشدید سوم كار آیی جایی خواهند رساند كه شمع باید حتماً تعویض شود.

11- شمع رسوبی (حالت 5) : آخرین مرحله شمعهای رسوبی این است كه ذرات كاملاً به بدنه شمع می چسبند. شمع باید حتماً تعویض گردد.

12- شمع ساییده شده : تمامی شمعها را هر 1000 مایل یكبار حتماً تعویض كنید. البته هر شمعی كه سائیده شده است.


پمپهای سوخت (بنزینی) :

پمپ بنزینی مكانیك :

عملكرد : در تحول ضربات مكشی، چرخش خارج از مركز میل بادامك باعث میشود كه بازوهای متحرك كه دیافراگم را به طرف بالا می رانند حركت كنند و باعث می شود كه سوخت كه به دریچه ورودی یك راهه رانده شود. این مكش باعث بسته شدن دریچه خروجی می گردد. در طول برگشت ضربات، دیافراگم توسط یك فنر به سمت پایین می رود. فشار سوخت باعث باز شدن دریچه های خروجی می شود و دریه ورودی را می بندند. سپس سوخت از دریچه خروجی وارد كاربراتور می شود.