دانلود ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 79 صفحه ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری مقدمه: شاید در این مقاله كه به بررسی صنعت چاپ بسته بندی، تبلیغات، بازاریابی ، بازار هدف … و تأثیر آن در افزایش فروش و در طدانلود ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص|40107764|superior-brain|دانلود ارتقا سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری 51 ص,تحقیق ارتقا سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری 51 ص,مقاله ارتقا سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری 51 ص,ارتقا سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه بهره وری 51 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 79 صفحه

ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری مقدمه: شاید در این مقاله كه به بررسی صنعت چاپ بسته بندی، تبلیغات، بازاریابی ، بازار هدف … و تأثیر آن در افزایش فروش و در طی آن افزایش سود و كاهش هزینه ها و در یك كلمه ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری می پردازد اشارة مستقیمی به ارتباط آن با مهندسی صنایع نشده باشد.
اما در گیردار مقاله نقش مهندسی صنایع به خوبی قابل تشخیص می باشد.
لازم به ذكر است كه یكی از عوامل اصلی شكست محصولات ما در صادارت غیر نفتی نحوة غلط ارائه ، بسته بندی و عرضه به بازار است.
بسته بندی محصول، اولین برخورد با مشتری و مصرف كنندة نهایی است.
رفتار اشخاص مختلف در جنسیت ها، افكار، فرهنگ ها و زبانهای مختلف با این پدیده كاملاً متفاوت بوده و جای بررسی و تحقیق دارد.
در این مقاله به این ترفندها، تكنیك ها و روشها اشاره شده است.
كه چگونه بتوانیم در قفسه ای كه از نوع محصول ما (مثلاً سس مایونز) چندین رقیب دیگر با نامهای مختلف قرار گرفته اند، مصرف كننده نهایی محصول ما را انتخاب و مصرف كند.
یكی از عوامل اصلی این پدیده، بسته بندی، طراحی و تبلیغات است.
بخشی از این مقاله كه به عنوان ارباب نشانه ها می باشد، باعث گردید تا نام اصلی مقاله را ارباب نشانه ها انتخاب كنم.
با تشكر از اعضای محترم انجمن علمی صنایع و تبریك هفتة مهندسی صنایع و عرض ادب به هیأت داوران.
1- به امروز كشاندن فردا هر بسته ای می تواند به جز آن كه معرف محتویات خود باشد، راوی حال و روز و زمانه فرهنگی – صنعتی خود نیز باشد.
به نظر می رسد بسته هایی كه امروز پیرامون ما روی قفسه ها و یا پشت ویترین ها می نشینند، پیام هایی بهتر از دیروز دارند.
این كیفیت بهتر كه البته تا نقطه بهینه هنوز فاصله دارد، گویای چند نكته است: رقابتی تر شدن بازار داخلی هر چه مصرف كننده رضایت بیشتری از یك محصول و نحوة عرضه آن داشته باشد، حاكی از آن است كه آن محصول و شكل عرضه آن نه در وضعیت انحصاری، بلكه در یك موقعیت رقابتی قرار دارد و هر چه فضای تولید و عرضه رقابتی تر باشد و به قول ادبیات رایج در مدیریت، هر چه لبه ها و تیغه های رقابت تیزتر شده و صیقل بیشتری خورده باشد، كیفیت كالاها و خدمات، هم در مضمون و محتوا و هم در شكل، بهتر خواهد شد.
وضعیت بسته بندی امروز ما تا حدودی آینة همین واقعیت است.
شاهد این نكته و در واقع مكمل آن سرمایه گذاری های سنگین و تازه ای است كه در این قلمرو در حال تكوین است.
درك متقابل دست اندركاران دست اندركاران حوزه های پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ و در كنار آنان طراحان گرافیست، در قیاس با پیشینه بسته بندی در ایران به یك حالت درك متقابل رسیده اند و به جای ایراد گرفتن از یكدیگر، دنبال ایرادات پایه ای می گردند تا با رفع آن ها در یك كار تیمی، به نتایج مطلوب تری برسند.
در كنار همكاری این جمع و در واقع با باور كردن این همكاری، مدیران واحدهای صنعتی نیز تأثیرات معجزه آسای یك كار خوب و كیفی را بر فروش محصولات خود دیده اند.
این مدیران حالا پذیرفته اند كه بخشی از سود خود را صرف طراحی خوب یك نشانه (Brand) یا صرف تغییر یك فرم دلپذیرتر كنند و برای آن كه كار به فرجا