دانلود تحقیق تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 39 صفحه تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی : shaper عملیات شیپر دومین روش اساسی تولید چرخدنده می باشد و می تواند به عنوان مقدمه ای برای مرحله شیو یا سنگزنی باشد یا خود اخرین مرحله تولید یک چرخدانلود تحقیق تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی|40107438|superior-brain|دانلود تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی,تحقیق تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی,مقاله تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی,تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 39 صفحه

تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی : shaper عملیات شیپر دومین روش اساسی تولید چرخدنده می باشد و می تواند به عنوان مقدمه ای برای مرحله شیو یا سنگزنی باشد یا خود اخرین مرحله تولید یک چرخدنده باشد .
اساس عملیات شیو استفاده از یک ابزار برنده به شکل یک چرخدنده می باشد این ابزار برنده وقتی با قطعه بلنک رده شده درگیر می شود قصد دارد چرخدنده ای مناسب برای درگیری با خودش را روی این قطعه خام ایجاد کند.
از همین جا نتیجه می شود که اولین شرط ابزار شیپر این است که دارای مدولی برابر با مدول چرخدنده ای که قرار است تولید شود باشد.
روش برش چرخدنده روی ماشین های شیپر را می توان با عملیات صفحه تراشی که دران برداشت بارتنها دریک جهت انجام می شود مقایسه کرد.
به همین دلیل نام این عملیات را شیپر یعنی صفحه تراشی گذاشته اند.
عملیات پرداخت نهایی (shaving) عملیات شیو چرخدنده یکی ازچندین روشی است که برای تکمیل فرایند تولید یک چرخدنده بکار می رود.
شیو دنده یک عملیات ماشینکاری پایانی است که مقادیر کوچک فلز رااز روی سطح کاری دندانه های دنده می زداید .
هدف از عملیات شیو : هدف از این عملیات تصحیح خطاها در زاویه هلیکال و پروفیل وخارج ازمرکز بودن وهمچنین تصحیح وبهتر کردن صافی سطح دندانه وبرطرف کردن خطر انتهای دندانه ها که محل تمرکز بار در حین درگیری چرخدنده ها می باشد.
شیو کاری صدای دنده را کاهش می دهد علاوه بر این که حجم حمل باردنده وعامل امنیت وعمر کارکرد را نیز افزایش می دهد.
اگر عملیات شیو کاری به درستی انجام شود می تواند خطاهای نا خواسته ای که به علت عملیات حرارتی در چرخدنده ایجاد می شود و باعث تغییر ابعادی می شود را کنترل کند و این بسیار اسانتر از ان است که بخواهیم خطاها را در عملیات حرارتی کنترل کنیم زیرا یک کار بسیار پر دردسر وگاهی غیرممکن است.
عملیات شیو می تواند خطاهای چرخدنده را تا 70 درصد یا بیشتر کاهش دهد لذا با یک کنترل مناسب درقسمت هاب وشیپر (درمحدوده قابل قبول اقتصادی ) می توانیم با انجام عملیات شیو به یک چرخدنده خوب یا بسیار خوب برسیم .
باید توجه کنیم که عملیات شیو یک عملیات بسیار ظریف است لذا مقدار باری که در عملیات شیو برداشته می شود بسیار کم است مقدار زیاد براده در مرحله شیو باعث پایین امدن کیفییت وخطراتی برای ابزار می شود.
با توجه به ظرافت ابزار شیو معمولا چرخدنده هایی تحت عملیات شیو قرار می گیرند که سختی انها حداکثر 40 راکول باشد .
لذا عملیات شیو درصورتی بعد از عملیات حرارتی انجام می شود که سختی قطعه کاراز40 راکول تجاوز نکند.
همان طورکه در شرح عملیات گفتیم برش خشن ابزارهای فوق باعث ایجاد کرنش نا مساوی درسطح چرخدنده می شود ازاد کردن این کرنش ها در طی عملیات حرارتی به علت عدم توانایی در پیش گویی مقدار یا جهت این کرنش ها غیرممکن شود.
اصول عملیات شیو کاری : قبل ازان که به شرح عملیات شیو بپردازیم ابتدا با ابزار شیو اشنا می شویم .
ابزار شیو یک چرخدنده هلیکال است که هردو طرف دندانه های ان شیار زده شده وبه صورت دندانه دندانه در امده است .
لبه هریک از این شیارهای روی وجه دندانه ابزار یک لبه برنده م