مقاله در مورد پایگاه داده

پایگاه داده چیست؟ پایگاه داده ، مجموعهای از اقلام اطلاعاتی ساخت یافته است از آنجا كه آرایش دادهها قابل پیشبینی است،میتوانید اقلام را دستكاری كنید، تا اطلاعات مفیدی به دست آورید اساسیترین مؤلفه پایگاه دادۀ Access ، جدول است كه در آن اطلاعات را به صورتمقاله در مورد پایگاه داده|40092047|superior-brain|دانلود و خرید مقاله در مورد پایگاه داده,خرید مقاله در مورد پایگاه داده,خرید و دانلود مقاله در مورد پایگاه داده,دانلود رایگان مقاله در مورد پایگاه داده,دانلود رایگان تحقیق در مورد پایگاه داده,دانلود رایگان پروژه در مورد پایگاه داده,پایگاه داده چیست؟
با ما همراه باشید با موضوع مقاله در مورد پایگاه داده

پایگاه داده چیست؟

پایگاه داده ، مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی ساخت یافته است از آنجا كه آرایش داده‌ها قابل پیش‌بینی است،می‌توانید اقلام را دستكاری كنید، تا اطلاعات مفیدی به دست آورید اساسی‌ترین مؤلفه پایگاه دادۀ Access ، جدول است كه در آن اطلاعات را به صورت سطرها و ستونهای مرتب، در آورده‌اند.

پایگاه دادۀ اكسس، علاوه بر جدول، ممكن است پرس‌وجو ، فرمها، گزارشها، صفحات دستیابی داده‌ای (برای مرور وب) و مؤلفه‌های دیگر نیز داشته باشد، كه تمامی آنها به شما امكان می دهند كه اطلاعات درون پایگاه داده‌تان را با روشهای گوناگون مرور و دستكاری كنید.


فهرست مطالب:

پایگاه داده چیست؟. 1

مدیریت فایلها: 1

پایگاههای دادۀ آماده: 1

ذخیره سازی در جایی دیگر: 2

جدولهای تجاری و شخصی آماده: 2

تنظیم كلید اولیۀ مخصوص: 2

ساختار جدول: 3

حركت در اطراف جدول: 3

هشدارهای كپی‌كردن و چسباندن: 5

تعیین اندازه‌ پنجره‌ها، ستونها و سطرها: 5

حذف ركوردها با فیلد Auto نامبر: 6

تغییر فونت: 6

ذخیره موضوع پایگاه داده‌ای به عنوان نوعی دیگر: 6

قواعد طراحی پایگاه داده: 7

حفاظت داده‌ها 7

پیشتبان گیری.. 7

تنظیم كلمه عبور برای پایگاه داده. 8

كاربا بیش از یك كاربر. 8

تنظیم برنامه بركار در سالهای مختلف... 8

امكانات همسان‌سازی.. 9

افزودن فیلترها درهرجدول. 10

منابع. 11