تحقیق در مورد كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC)

قسمتی از متن: شرايط فني امروزه، در وراي پيشرفت‌هائي كه در زمينه‌ي تزريق سوخت موتور ديزل صورت گرفته، كاهش مصرف سوخت و افزايش در توان و گشتاور، فاكتورهاي بسيار مهمي به شمار مي‌آيند. در گذشته، اهميت اين فاكتورها موجب استفاده‌ي بيشتر از موتورهاي ديزل با تحقیق در مورد كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC)|39017000|superior-brain|مقاله در مورد كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC),تحقيق درباره كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC),پاورپوينت كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC),پروژه كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC)
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد كنترل الكترونيكي موتور ديزل (EDC)

قسمتی از متن:
شرايط فني
امروزه، در وراي پيشرفت‌هائي كه در زمينه‌ي تزريق سوخت موتور ديزل صورت گرفته، كاهش مصرف سوخت و افزايش در توان و گشتاور، فاكتورهاي بسيار مهمي به شمار مي‌آيند. در گذشته، اهميت اين فاكتورها موجب استفاده‌ي بيشتر از موتورهاي ديزل با تزريق مستقيم (DI) بوده است. در مقام مقايسه با موتورهاي ديزل با پيش محفظه و يا مجهز به محفظه‌ي گردابي، كه به نام موتورهاي با تزريق غير مستقيم (IDI) معروفند، موتورهاي با تزريق مستقيم داراي فشار تزريق بيشتري هستند. اين امر منجر به اختلاط بهتر سوخت- هوا گشته و احتراق در ان كاملتر صورت مي‌گيرد. در موتورهاي با تزريق مستقيم، با توجه به اين واقعيت كه اختلاط بهتر انجام مي‌شود و به علت عدم وجود پيش محفظه و يا محفظه گردابي، هيچ گونه تلفات ناشي از سريز سوخت وجود ندارد و نسبت به موتورهاي با تزريق غير مستقيم، مصرف سوخت 15-10 درصد كاهش مي‌يابد.
علاوه بر اين، موتورهاي مدرن امروزي بيشتر در معرض مقررات سخت مربوط به گاز اگزوز و صدا هستند. اين امر باعث شده است كه از سيستم تزريق سوخت موتور ديزل، انتظارات بيشتري مطرح شود، از جمله:
- فشارهاي بالا در تزريق سوخت،
- منحني بنيادي‌تري از آهنگ سوخت‌دهي،
- شروع تزريق متغير،
- تزريق پيلوتي،
- سازگاري مقدار سوخت تزريقي، فشار تقويت يافته، و كميت سوخت تزريقي در يك مرحله‌ي كاري معين،
- كميت سوخت راه‌انداز وابسته به درجه‌ي حرارت،
- كنترل دور آرام مستقل از بار وارده بر موتور،
- تنظيم سرعت مطلوب با توجه به مصرف سوخت و بازده،