فیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در اینونتور

توضیحات: کمتر مکانیسمی را میتوان یافت که در آن از چرخدنده های گوناگون استفاده نشده باشد، به همین دلیل طراحی چرخدنده مناسب برای یک مکانیسم بسیار با اهمیت است. به کمک ماژول Design نرم‌افزار اینونتور می‌توان به سادگی و در سریعترین زمان به طراحی و مدلسازفیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در اینونتور|39014932|superior-brain|فیلم آموزشی مدلسازی چرخدنده ساده,مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ,نرم افزار اینونتور,محاسبات چرخدنده ساده و مارپیچ,محاسبات و مدلسازی چرخدنده,آموزش طراحی چرخدنده ساده,طراحی چرخدنده,طراحی چرخدنده مارپیچ
با ما همراه باشید با موضوع فیلم آموزشی محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در اینونتور

توضیحات:کمتر مکانیسمی را میتوان یافت که در آن از چرخدنده های گوناگون استفاده نشده باشد، به همین دلیل طراحی چرخدنده مناسب برای یک مکانیسم بسیار با اهمیت است. به کمک ماژول Design نرم‌افزار اینونتور می‌توان به سادگی و در سریعترین زمان به طراحی و مدلسازی انواع چرخدنده پرداخت. در این ویدئو نحوه انجام محاسبات و مدلسازی چرخدنده ساده و مارپیچ در نرم‌افزار اینونتور نشان داده شده است.