پروژه طـرح درس (تهيه و تدوين مواد درسي (2))

مقدمه: طرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسط به قرار زير است:‌ مدت زمان لازم براي ارائه هر درس 90 دقيقه در نظر گرفته شده است. هر درس شامل فعاليتهاي قبل از خواند به مدت 20 دقيقه، فعاليتهاي حين خواندن به مدت 40 دقيقه و فعاليتهاي پس از خواندن به مدت 30پروژه طـرح درس (تهيه و تدوين مواد درسي (2))|39013189|superior-brain|پروژه طـرح درس,طرح درس,طرح درس ابتدایی,دانلود پروژه تهيه و تدوين مواد درسي,تحقیق تهيه و تدوين مواد درسي,روش های طرح درس,دانلود تحقیق در مورد طرح درس,فعاليتهاي قبل از خواندن ,فعاليتهاي حين خواندن ,فعاليتهاي بعد از خواندن
با ما همراه باشید با موضوع پروژه طـرح درس (تهيه و تدوين مواد درسي (2))

مقدمه:
طرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسط به قرار زير است:‌
مدت زمان لازم براي ارائه هر درس 90 دقيقه در نظر گرفته شده است.
هر درس شامل فعاليتهاي قبل از خواند به مدت 20 دقيقه، فعاليتهاي حين خواندن به مدت 40 دقيقه و فعاليتهاي پس از خواندن به مدت 30 دقيقه مي‌باشد.
هدف از فعاليتهاي اين مرحله فراهم كردن زمينه لازم براي درك متن، جلب توجه زبان آموزان به موضوع متن، فعال‌سازي دانش‌پيشين زبان‌آموزان و برانگيختن علاقه و انگيزه زبان‌آموزان و آماده شدن جهت يادگيري درس مي‌‌باشد. مثلاً در درس اول كه مربوط به دادگاه مي‌باشد، معلم فيلمي را كه قبلاً از دادگاه تهيه شده به مدت 10 دقيقه نمايش مي‌دهد و 10 دقيقه هم در مورد صحنه‌ها و افرادي كه در فيلم ديده شده‌اند، بحث مي‌شود. با نمايش اين فيلم، زبان‌آموزان اسامي افراد و عوامل دادگاه مثل قاضي، شاهد، جايگاه شاهد، متهم، جايگاه متهم و وكيل را ياد مي‌گيرند. سوالات قبل از خواندن باعث مي‌شود زبان آموزان تجربيات خود در مورد مثلاً دادگاه را بياد آورده و در مورد آن بحث كنند و به همين منوال جهت يادگيري درس در خصوص اين موضوع آماده مي‌شوند. در اين مرحله لغات و اصطلاحات جديد به كمك تصاوير و اشياء و مترادفات و متضادهاي آشنا،‌ آموزش داده مي‌شوند.

فهرست:
مقدمه
الف- فعاليتهاي قبل از خواندن (20) دقيقه
ب- فعاليتهاي حين خواندن (40 دقيقه)
ج- فعاليتهاي بعد از خواندن (30 دقيقه)
درس اول
شهادت در دادگاه
شهادت در دادگاه
سوالات حين خواندن
درس دوم
بيل گيتس و صنعت رايانه
درس سوم
قصه‌گوي بد
درس چهارم
انسان و حيوانات
درس پنجم
مترجم ماهر