داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

یک داستان کوتاه انگلیسی به نام فردا تولد مامان است همراه با ترجمه فارسی: قسمتی از متن ترجمه شده: نیکی نی یک دختر کوچک بود که با پدر و مادرش در خانه ای نزدیک جنگل زندگی می کرد. او با حیوانتا جنگل بسیار صثمیمی بود. در یک عصر پدر نیکی نی با یک جعبه بزرگداستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی|39011484|superior-brain|داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی,داستان انگلیسی,ترجمه داستان انگلیسی,داستان انگلیسی با ترجمه,داستان انگلیسی همراه با ترجمه,داستان کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه
با ما همراه باشید با موضوع داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

یک داستان کوتاه انگلیسی به نام فردا تولد مامان است همراه با ترجمه فارسی:

قسمتی از متن ترجمه شده:
نیکی نی یک دختر کوچک بود که با پدر و مادرش در خانه ای نزدیک جنگل زندگی می کرد. او با حیوانتا جنگل بسیار صثمیمی بود. در یک عصر پدر نیکی نی با یک جعبه بزرگ هدیه به خانه آمد.
نیکی نی از پدیرش پرسید:«اون چیه بابا؟»
پدرش گفت: «فردا تولد مامان است.»