گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاه

text-align:right;line-height:150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> line-height:150%;font-family:B Nazanin;mso-گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاه|39007518|superior-brain|دستگاه سیستم چرخدنده ای,آزماشگاه مکانیک,آز مکانیک,رشته مکانیک,سیستم چرخ دنده ای,گزارش کار آزمایشگاه,گزارش کار دستگاه سیستم چرخدنده ای ,گزارش کار آزمایشگاه دستگاه سیستم چرخدنده ای,بدست آوردن شتاب و راندمان دستگاه
با ما همراه باشید با موضوع گزارش کار آزمایش آشنا شدن با دستگاه چرخ دنده خورشيدي و بدست آوردن راندمان دستگاهمقدمه:گیربکس ها متشکل از مجموعه ای از چرخ دنده ها هستند
که برای تغییر در سرعت و گشتاور خروجی مورد استفاده قرار می گیرند
. به دلیل عوامل مختلفی چون اصطکاك و نصب نامناسب چرخ دنده ها و محور توان در خروجی این جعبه دنده ها افت می کند. در این آزمایش نحوه محاسبه راندمان در جعبه دنده های
خورشیدی و ساده مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمههدفتئوریكوپلها حد سري چرخ دنده هاي خورشيديشرح دستگاهواحد بار گذاري The Loadcellروش كاليبره كردن واحد بارگذاريمشخصات چرخندهروش انجام آزمايشآزمايش اولچرخنده D ثابتچرخدنده
G ثابتچرخدنده
l ثابتآزمایش دومچرخدنده
G ثابتآزمايش اولمحفظه D
قفل ، بارگذاري روي محفظه Dآزمايش دوممحفظه G قفل ، بارگذاري روي محفظه