تحقیق اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)

مشخصات فایل: قالب بندی: وردتعداد صفحات: 6 قسمتی از تحقیق: ناتواني هاي توجهي يكي از فراوان ترين مشكلات در ميان كودكان كه موجب كاهش كارايي آنان در مدرسه مي گردد فقدان توجه است مشاهدات نشان مي دهد كه هنگامي كودك در تمركز بر روي تكليف طرح شده، با شكست موتحقیق اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)|35009231|superior-brain|تحقیق اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش),ناتواني هاي توجهي,بهبود رفتار توجه كردن,راهبردهاي آموزشي بهبود رفتار توجه كردن,راهبردهاي كمك به انتخاب محرك مربوط توسط كودكان,استفاده از تازگي,به كار گرفتن حس لامسه و حركت,مواد را در دسته,,,
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)

مشخصات فایل:قالب بندی: وردتعداد صفحات: 6

قسمتی از تحقیق:ناتواني هاي توجهي
يكي از فراوان ترين مشكلات در ميان كودكان كه موجب كاهش كارايي آنان در مدرسه مي گردد فقدان توجه است مشاهدات نشان مي دهد كه هنگامي كودك در تمركز بر روي تكليف طرح شده، با شكست مواجه مي شود كه نتواند سر و نگاهش را به سمت محلي كه در حال آموزش به او است جهت دهد و يا در دنبال كردن دستورالعمل ها با شكست مواجه شود از طرف ديگر ادامة كار بر روي يك تكليف معيّن، تعيين جهت نگاه و سر، حالت چهره اي مراقب و گوش به زنگ و اجراي دستورالعمل ها و موفقيت در عملكرد نشان دهندة رفتار توجه كودك است.
به هر حال وقتي كودك مبتلا به نقصان شديد توجه است اين مشكل مي تواند اثرات مخربي بر يادگيري او داشته باشد.
بهبود رفتار توجه كردن
آنچه ضروري است آموزش رفتار و توجه در يك فعاليت خاص، مانند توجه به خواندن يا هجي كردن، يا توجه به حركات موجود در يك رقص و يا توجه به تكاليف يادگيري آشنا مي باشد. از طرفي انتقال اين رفتارهاي توجهي به فعاليت هاي ديگر نيز از اهميت خاصي برخوردار است هنگامي كه رفتارهاي توجه مناسب براي آموزش انتخاب شوند معلم بايد تكنيك ها و راهبردهاي آموزشي و لازم جهت افزايش انگيزه و افزايش توجه به تكاليف يادگيي موردنظر را بيابد.
راهبردهاي آموزشي بهبود رفتار توجه كردن
1- بر روي توجه انتخابي محرك مربوط كار كنيد:
بعضي كودكان در يادگيري خواندن به جاي تمركز بر روي توالي حروف يك كلمه، بر روي يك كلمه يا شكل آن متمركز مي شوند و به دليل توجه به يك علامت غيرضروري در تكليف يادگيري، حواس شان پرت مي شود.
و . . .