تحقیق مدیریت ریسک در حوزه فن آوری اطلاعات

دانلود تحقیق در مورد مدیریت ریسک در حوزه فن آوری اطلاعات، در قالب word و در 128 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده فصل اول: جایگاه مدیریت ریسک در پروژه ها مقدمه اهداف پروژه مخاطب مورد نظر ریسک مدیریت ریسک چارچوب مدیریت ریسک پروژه هایIT شناسایی ریسک برآورتحقیق مدیریت ریسک در حوزه فن آوری اطلاعات|34014270|superior-brain|مدیریت ریسک در حوزه فن آوری اطلاعات,کاربرد مدیریت ریسک در موضوع فن آوری اطلاعات,نقش مدیریت ریسک در فن آوری اطلاعات,نصب نرم افزار مدیریت ریسک پروژه,راه اندازی نرم افزار مدیریت ریسک پروژه,نرم افزار مدیریت ریسک پروژه,مدیریت ریسک پروژه
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق مدیریت ریسک در حوزه فن آوری اطلاعات

دانلود تحقیق در مورد مدیریت ریسک در حوزه فن آوری اطلاعات،در قالب word و در 128 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چکیده فصل اول: جایگاه مدیریت ریسک در پروژه هامقدمه اهداف پروژه مخاطب مورد نظر ریسک مدیریت ریسک چارچوب مدیریت ریسک پروژه هایIT شناسایی ریسک برآورد و تخمین ریسک رتبه ریسک: احتمال وقوع ریسک- تأثیر ریسک استراتژی برخورد ریسک کنترل و نظارت ریسک پاسخ به ریسک ارزیابی ریسک فصل دوم: کاربرد و نقش مدیریت ریسک در موضوع فن آوری اطلاعاتمدیریت ریسک در فناوری اطلاعات چرخه عمر ایجاد و توسعه سیستم SDLCتعیین اهداف IT اهداف مدیریت و اهمیت آن در ITفواید و اهمیت ریسک حیطه مدیریت ریسک در فرآیند شناسایی ریسک پس از تعیین اثر نقش های کلیدی ارزیابی ریسک مرحله 1: توصیف صفات سیستم اطلاعات مربوط به سیستم فنون جمع آوری اطلاعات مرحله 2: تشخیص خطر تشخیص منبع خطر محرک و اعمال خطر مرحله 3: تشخیص آسیب پذیری منابع آسیب آزمایش امنیتی سیستم گسترش فهرست احتیاجات امنیتی مرحله 4: تجزیه و تحلیل کنترل شیوه های نظارت طبقه های نظارت فن تجزیه و تحلیل نظارت مرحله 5: تعیین احتمال مرحله 6: تجزیه و تحلیل اثر مرحله 7: تعیین ریسک ماتریس سطح خطر توصیف سطح ریسک مرحله 8: نظریه کنترل مرحله 9: مستند سازی کاهش ریسک گزینه های کاهش ریسک راه حل کاهش ریسک رویکرد انجام کنترلانواع کنترل کنترل امنیتی فنی کنترل فنی حمایتی کنترل فنی پیشگیرانه کشف و بازیابی کنترل های فنی کنترل های امنیت مدیریتی کنترل های امنیت مدیریت کشف کنترل های مدیریت بازیابی کنترل امنیت عملیاتی کنترل عملیاتی پیشگیرانه کنترل عملیاتی کشف تجزیه و تحلیل سود و زیان نمونه تجزیه و تحلیل سود و زیان ریسک باقیمانده فصل سوم: نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت ریسک پروژه ERTMASTERتجزیه و تحلیل ریسک پروژه آشنایی با PERTMASTER مزیت نصب راه اندازی آشنایی با محیط نرم افزار ایجاد یک پروژه جدید فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادنتیجه گیری و بحثکلیدهایی برای موفقیت پیشنهاد مراجع