شیپ فایل شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای

دانلود ، توضیحات: شامل شیپ فایل نقشه شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridianشیپ فایل شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای|34009140|superior-brain|شیپ فایل شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای,شیپ فایل شهرهای استان مرکزی,شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان مرکزی,شیپ فایل نقشه شهرهای استان مرکزی,دانلود شیپ فایل شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای,دانلود شیپ فایل نقشه شهرهای استان مرکزی
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای

دانلود ،توضیحات:شامل شیپ فایل نقشه شهرهای استان مرکزی به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.
مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree