شیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای

دانلود شیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای، مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل وشیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای|34009128|superior-brain|شیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای,شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان گیلان,نقشه شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای,شیپ فایل شهرهای گیلان به صورت نقطه ای,شیپ فایل نقطه ای شهرهای گیلان,نقشه شهرهای گیلان به صورت نقطه ای
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای

دانلود شیپ فایل شهرهای استان گیلان به صورت نقطه ای،


مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.