دانلود پاورپوینت ارتباطات رادیو مایکروویو نقطه به نقطه

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:19 چکیده مقدمه و تاریخچه قبل از تولد و گسترش سیستم های ارتباطی مبتنی بر فن آوری فیبرنوری، ارتباطات ثابت پرظرفیت تحت نفوذ سیستم های رادیوئی مایکروویو قرار داشت که از دهه 70-1960 سیستم های ماهواره ای دانلود پاورپوینت ارتباطات رادیو مایکروویو نقطه به نقطه|32060306|superior-brain|مدیریت,پاورپوینت (اسلاید)
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت ارتباطات رادیو مایکروویو نقطه به نقطه

فرمت فایل: پاورپوینتقابل ویرایش می باشدتعداد صفحه:19چکیدهمقدمه و تاریخچهقبل از تولد و گسترش سیستم های ارتباطی مبتنی بر فن آوری فیبرنوری، ارتباطات ثابت پرظرفیت تحت نفوذ سیستم های رادیوئی مایکروویو قرار داشت که از دهه 70-1960 سیستم های ماهواره ای تا حدودی در ارتباطات بین کشورها و قاره ها، شبکه های مایکروویو را یاری می نمودند. بعد از توسعه و گسترش سیستم های فیبرنوری با نگرش به ویژگی های ذاتی سیستم های رادیوئی دید مستقیم(Line Of Sight) LOS باز هم همچنان از جایگاه پراهمیتی برخوردار می باشند.روند تکامل فن آوری هاu کاریر و خط فیزیکیتا اوایل دهه 1950 در شبکه های مخابرات بین شهری از این فن آوری استفاده می شد که دارای ظرفیت های محدودی مانند 6، 12 و 24 کانال تلفنی بوده و بعد از تاریخ فوق نیز بطور محدود و در حالات خاص مورد بهره برداری قرار می گرفت.u سیستم مایکروویو آنالوگسیستم های مایکروویو آنالوگ با ظرفیت تا حدود 1800 کانال در دهه های 1950 تا 1980 تولید، نصب و در شبکه های راه دور بطور وسیعی استفاده می شد.علل تغییر سیستم های مخابراتی راه دور کاریر به مایکروویو آنالوگ را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:- پائین بودن کیفیت و نیاز به بهبود آن- تأثیرات عوامل طبیعی و فیزیکی درخرابی این نوع سیستم و نیاز به ضریب اطمینان و ضریب آمادگی بیشتر- پائین بودن ظرفیت و توسعه نیازها- عدم امکان پاسخگوئی به سوئیچ های توسعه یافتهu سیستم مایکروویو دیجیتال PDHسیستم های مایکروویو دیجیتال PDH با ظرفیت تا Mb/s 140 (معادل 1920 کانال تلفنی) در دهه های 1970 تا 1990 تولید، نصب و در شبکه های ارتباطات راه دور بصورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار می گرفت. علل تغییر سیستم های مایکروویو آنالوگ به دیجیتال را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:- عدم امکان انتقال دیتا با سرعت بالا- تغییر سوئیچ ها از EMD به دیجیتال- کیفیت بهتر کانال ها و کاهش اثرات نویز