دانلود ترجمه مقاله بررسی اصل نقطه ضعف ها در مدیریت صحیح

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2012 تعداد صفحه ترجمه:7 تعداد صفحه فایل انگلیسی:14 موضوع فارسی: چکیده فارسی:در حالی که ساختار مدیریت صحیح شامل تشخیص نقطه ضعف ها و همچنین نقطه قوت ها می باشد، محققان به ندرت نقشی را که نقطه ضعف دانلود ترجمه مقاله بررسی اصل نقطه ضعف ها در مدیریت صحیح|32059245|superior-brain|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله بررسی اصل نقطه ضعف ها در مدیریت صحیحترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2012

تعداد صفحه ترجمه:7

تعداد صفحه فایل انگلیسی:14

موضوع فارسی:چکیده فارسی:در حالی که ساختار مدیریت صحیح شامل تشخیص نقطه ضعف ها و همچنین نقطه قوت ها می باشد، محققان به ندرت نقشی را که نقطه ضعف ها در تقویت صحت ها ایفا می کند و کارآمدی مدیریت صحیح را مد نظر قرار می دهند. ما به بررسی عواقب احتمالی نامشخص توان مثبت آشکار بر مبنای دیدگاه مدیریت صحیح می پردازیم. ما سپس مطرح می کتیم که نقطه ضعف هایی در ارتباط با توانایی شناختی، انگیزه، شناخت اجتماعی و پویایی گروهی وجود داشته که حاصل نیاز برای تعلقاتی می باشد که به عنوان بخشی از ماهیت بشری بوده به گونه ای که یکپارچگی آن ها در یک مفهوم از صحت نه تنها خصوصیات خودآگاه مدیریت صحیح، پردازش متوازن، هویت اخلاقی و شفافیت نسبی را بالا می برد، بلکه دارای مزایایی برای کسانی که مدیریت می کنند، می باشد. ما مقاله خود را با پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آینده بر روی این خصوصیات به پایان می رسانیم و به براورد اقدامات موجود مدیریت صحیح با استفاده از ارزیابی های ضمنی، ابزارهای ارزیابی امیدبخش و تکنیک های فردنگری می پردازیم.