دانلود ترجمه مقاله طراحی کارآمد افزونه هیبریدی با استفاده از اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2012 تعداد صفحه ترجمه:13 تعداد صفحه فایل انگلیسی:5 موضوع انگلیسی :Efficient Design of a Hybrid Adder Using Quantum-Dot Cellular Automata موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Abstract--- The saying goes thدانلود ترجمه مقاله طراحی کارآمد افزونه هیبریدی با استفاده از اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای|32058046|superior-brain|علوم اجتماعی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله طراحی کارآمد افزونه هیبریدی با استفاده از اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ایترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2012

تعداد صفحه ترجمه:13

تعداد صفحه فایل انگلیسی:5موضوع انگلیسی :Efficient Design of a Hybrid Adder Using Quantum-Dot Cellular Automata

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Abstract--- The saying goes that if you can count, you can control. Addition is a fundamental operation for any digital system, digital signal processing or a control system. A fast and accurate operation of a digital system is greatly influenced by the performance of resident adders. In this regard, an efficient hybrid adder that combines a carry select adder and a ripple carry adder using QCA technology is designed to meet all the needs that is indispensable for a digital circuitry. QCA is an emerging nanotechnology, with the potential for higher speed, smaller size, and lower power consumption than transistor-based technology. Recent development in nano electronics provides a good introduction to the quantum mechanics of electrons, notions of free and confined electrons. Hence, with the help of QCA technology, the proposed hybrid adder produces a lesser area-delay product when compared to the previous adders and this proposed adder is also applied to a Wallace tree multiplier, here the area-delay product is reduced and speed of the multiplier is augmented

چکیده فارسی:ضرب المثلی وجود دارد که می گوید، اگر بتوانید چیزی را بشمارید، قادر به کنترل آن می باشید. ترکیب به عنوان عملیات بنیادین برای هر سیستم دیجیتالی، پردازش سیگنال دیجیتال، یا سیستم کنترل می باشد. فعالیت سریع و دقیق سیستم دیجیتال به شدت تحت تاثیر عملکرد افزونه های ثابت می باشد. با توجه به این، افزونه هیبریدی کارآمد که به ترکیب افزونه انتخابی انتقال و افزونه انتقالی موج دار با استفاده از فناوری QCA می پردازد، برای برآوردن تمام نیازهایی که برای جریانات دیجیتالی ضروری می باشند، طراحی شده است. QCA به عنوان نانوفناوری نوظهور، با پتانسیل سرعت بالاتر، اندازه کوچکتر، و توان مصرفی پایین تر از فناوری مبتنی بر ترانزیستور می باشد. پیشرفت های اخیر در نانوالکترونیک مقدمه خوبی برای مکانیک کوانتوم الکترون ها ، مفاهیم الکترون های آزاد و محدود شده، می باشد. از این رو، با کمک فناوری QCA، افزونه های هیبریدی مطرح شده، زمانی که در مقایسه با افزونه های قبلی قرار می گیرند، محصولاتی با تاخیر منطقه ای کمتر تولید می کنند و این افزونه های پیشنهادی برای الگوریتم ضریب تکثیر درخت والاس بکار گرفته می شوند، که در اینجا بازده تاخیر منطقه تاخیرکاهش یافته و سرعت ضریب تکثیر چند برابر می شود.