دانلود پاورپوینت کلیات مدیریت منابع انسانی

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:20 چکیده آشنایی با مدیریت منابع انسانی : - مدیریت منابع انسانی به فعالیت هایی اطلاق می گردد که برای جذب و هماهنگی نیروی انسانی یک سازمان طراحی شده است . - مدیریت منابع انسانی اصطلاح جدیدی است که در دانلود پاورپوینت کلیات مدیریت منابع انسانی|32048792|superior-brain|روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت کلیات مدیریت منابع انسانیفرمت فایل: پاورپوینتقابل ویرایش می باشدتعداد صفحه:20چکیده

آشنایی با مدیریت منابع انسانی :

- مدیریت منابع انسانی به فعالیت هایی اطلاق می گردد که برای جذب و هماهنگی نیروی انسانی یک سازمان طراحی شده است .- مدیریت منابع انسانی اصطلاح جدیدی است که در گذشته به آن اداره امور کارکنان ، کارگزینی یا مدیریت پرسنلی می گفتند .

- این نام گذاری جدید به دلیل وظایف و اهداف خاصی است که عده ای از صاحبنظران برای مدیریت منابع انسانی قائل هستند .- مدیریت منابع انسانی به عنوان یک نگرش و تفکر مطرح شده است و مدیریت امور کارکنان به جنبه های اجرایی آن می پردازد .