پاورپوینت در مورد عملیات طریق القدس

8 آذر سال 1360، نیروهای ارتش و سپاه پاسداران عملیات طریق القدس را با رمز یا حسین شروع کردند، این عملیات با هدف آزاد سازی بستان، قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب، نابودی نیروهای دشمن و رسیدن به مرزهای بین المللی به مرحله اجرا درآمد. عملیات طریقالقدس ازپاورپوینت در مورد عملیات طریق القدس|32045644|superior-brain|پاورپوینت,پاورپوینت عملیات های مقدس,پاورپوینت دفاع مقدس,پاورپوینت عملیات طریق القدس,پاورپوینت در مورد عملیات طریق القدس
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت در مورد عملیات طریق القدس

8 آذر سال 1360، نیروهای ارتش و سپاه پاسداران عملیات طریق القدس را با رمز یا حسین شروع کردند، این عملیات با هدف آزاد سازی بستان، قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب، نابودی نیروهای دشمن و رسیدن به مرزهای بین المللی به مرحله اجرا درآمد. عملیات طریق‌القدس از عملیات‌های مشترک سپاه و ارتش در طی جنگ ایران و عراق بود.

» فهرست مطالب: