پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

دانلود پاورپونت با موضوع استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی در قالبppt در 26اسلاید قابل ویرایش قسمتی از اسلایدها: آنالوگ انتقال مجموعه ای از ارتباط ها از فرایندی آشنا به مفهومی نا آشناتر آنالوگ مقایسه ای میان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا.پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی|32045527|superior-brain|بیوتکنولوژی,پاورپوینت (اسلاید)
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمیدانلود پاورپونت با موضوع استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

در قالبppt

در 26اسلاید قابل ویرایشقسمتی از اسلایدها:

آنالوگ انتقال مجموعه ای از ارتباط ها از فرایندی آشنا به مفهومی نا آشناترآنالوگ مقایسه ای میان دو بُعد از دانش است، یکی آشنا و دیگری ناآشنا. بُعد آشنا به جنبه ی آنالوگ و بُعدی که باید یاد گرفته شود معمولا هدف (Target) نام برده می شود.شباهت نسبی میان جنبه های مشابه دو چیز که بر اساس آن می توان آن دو را با هم مقایسه کرد، در آنالوگ دیده می شود.آنالوگ، قیاس تجربه ای از زندگی دانش آموز را برای کمک در توضیح هدف مفهومی خاص می باشد.

فهرست مطالب و اسلایدهاتعریف آنالوگ یا شبیه نمانکات مهم در استفاده از آنالوگنتایج منفی استفاده از آنالوگبرا ی آموزش با آنالوگمثال هایی از کاربرد آنالوگ در کتب شیمیانواع آنالوگ هابه منظور بهینه سازی اثر آنالوگمثال هایی از کاربرد آنالوگ در شیمی