پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

نوع فایل power point قابل ویرایش 40 اسلاید قسمتی از اسلایدها انواع ترکها به شرح زیر است : -1 ترک ریز (Micro Cracks/Micro Fissures) وقتی ترک ابعاد ریزی در حد میکپاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش|32044297|superior-brain|پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش,تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش,بازرسی جوش,جوش
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

نوع فایل power pointقابل ویرایش 40 اسلاید

قسمتی از اسلایدهاانواع ترکها به شرح زیر است :-1 ترک ریز (Micro Cracks/Micro Fissures)وقتی ترک ابعاد ریزی در حد میکروسکوپی داشته باشد به میکرو ترک یا میکرو فیشر موسوم است.-2 ترک طولی (Longitudinal Crack)در فرایندهای جوشکاری زیر پودری که معمولا با سرعت زیادی همراه است به چشم می خوردترکهای طولی در جوشهای کوچک و کم حجم بین قسمتهای بزرگ و حجیم ناشی از آهنگ سریع سرد شدن ودر گیری یا در مهار بودن قطعات است.ترک طولی اساسا موازی با محور جوش است و به چهار صورت واقع می شود :

فهرست مطالب و اسلایدهاگروه بندی عیوب جوشکاریعیوب جوشکاری را می توان به طبقه ها، دسته ها وگروه های گوناگونی از جنبه های مختلف تقسیم نمود.در استاندارد بین المللی ISO 6520 عیوب جوش ذوبی به 6 گروه زیر تقسیم شده اند :گروه شماره 1 – ترک ها (Cracks)گروه شماره 2- حفره ها (Cavities)گروه شماره 3- آخال توپر (Solid Inclusion)گروه شماره 4- ذوب ناقص (Lack of Fusion) و نفوذ ناقص (Lack of Penetration)گروه شماره 5- شکل ناقص (Imperfect Shape)گروه شماره 6- عیوب متفرقه (Miscellaneous Imperfections)