پاورپوینت جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و فناوری دانشگاههای منطقه سه کشور

نوع فایل power point قابل ویرایش 16 اسلاید قسمتی از اسلایدها بررسی وضعیت استقرار نظام شاعا و ساماندهی تجهیزات در قالب آزمایشگاه مرکزی و همچنین نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاه پیشنهادات: پس از سپری شدن دوره آزمایش، این سامانه نیازمندپاورپوینت جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و فناوری دانشگاههای منطقه سه کشور|32041710|superior-brain|پاورپوینت جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و فناوری دانشگاههای منطقه سه کشور
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و فناوری دانشگاههای منطقه سه کشور

نوع فایل power point

قابل ویرایش 16 اسلاید

قسمتی از اسلایدهابررسی وضعیت استقرار نظام شاعا و ساماندهی تجهیزات در قالب آزمایشگاه مرکزی و همچنین نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاهپیشنهادات:پس از سپری شدن دوره آزمایش، این سامانه نیازمند اصلاحات است.لزوم بازسازی و نوسازی تجهیزات و خرید تجهیزات جدیدتاکید بر لزوم استانداردسازی، با همکاری سازمان استانداردتاکید بر اهمیت ایمنی و مدیریت پسماندهای خطرناک، لزوم تشکیل کمیته ایمنی و بازرسی از ازمایشگاه‌ها توسط وزارت عتف و صرف هزینه برای استاندارد وایمنیایجاد نظام تعرفه استاندارد و تسهیل ارتباطات بین دانشگاهی در این راستااتصال سیستمهای آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهها و ایجاد امکان تبادل خدمات اعتباری بدون تبادل پولشورای تخصصی برای خرید تجهیزات و برنامه‌ریزی برای عدم خرید دستگاه‌های تکراری تشکیل شود. (با رعایت استقلال دانشگاه ها در نحوه خرید و انتخاب برند)بازنگری و یکپارچه سازی حمایت خرید داخلی از نمایشگاه و حل مشکلات مربوط به خرید از شرکتهای داخلی و خدمات پس از فروشنظرات در خصوص آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هادر آیین‌نامه ارتقا، رویکرد باید به سمت کیفیت پژوهش باشد نه کمیت پژوهش. بخشی از امتیازات مقالات به مقالات با کیفیت و با استنادات بالا اختصاص یابد.وزن ارتقا از مقاله محوری به پژوهش کاربردی تغییر جهت یابد. نقش طرح‌های فناوری پررنگ‌تر شود و در ارزیابی این طرحها بجز مبلغ قراردادها، به ارزیابی نوع طرح، میزان اثرگذاری، کار تیمی، و مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای طرح توجه شود.تشویق اعضای هیأت علمی به فعالیت‌های پژوهشی متمرکز بر اساس یک برنامه پژوهشیضرورت توجه به ویژگی‌ها، ماهیت و اقتضائات هر یک از گروه‌های علمی درتعیین موارد ارزیابی: امکان تهیه آیین نامه مجزا برای هر گروه آموزشی: علوم انسانی، علوم، مهندسی، هنردر کنار تولید علم و تبدیل علم به فناوری، ترویج علم نیز مورد توجه جدی قرار گیردحداقل درصدی از مقالات علمی باید به زبان تخصصی فرد متقاضی باشدضرورت ارزش گذاری بیشتر برای تالیف و تصنیف کتابتعیین ضوابط و شاخصه های تشخیص، سنجش و ارزیابی "اثر بدیع و ارزنده هنریتدوین آیین نامه خاص اعضای هیأت علمی پ‍ژوهشیتوجه به تاسیس شرکتهای دانش بنیان بنحوی که دانشگاه در آنها مشارکت داشته باشد

فهرست مطالب و اسلایدها

بررسی وضعیت استقرار نظام شاعا و ساماندهی تجهیزات در قالب آزمایشگاه مرکزی و همچنین نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاهگزارش وضعیت برخی دانشگاههانظرات در خصوص آییننامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههابررسی وضعیت ارتقا و ترفیع در پژوهشگاهها و مراکز پژوهشینظرات در خصوص آییننامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاههانظرات در خصوص ارتقا و ترفیع اعضای هیات علمی پژوهشگاهها و مراکز پژوهشیفرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای جهت‎دهی دانشگاهیان به سمت دانشگاه کارآفرینگزارش وضعیت دانشگاهها در رابطه با کارآفرینینحوه همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنایع کشور و به اشتراکگذاری توان علمی، فنی و آزمایشگاهی خود با صنعت و همچنین تشریح فرصت ها و چالش‎های ارتباط با صنعتفرصت ها:چالشهانحوه همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنایع کشور و به اشتراکگذاری توان علمی، فنی و آزمایشگاهی خود با صنعتپیشنهاداتوضعیت دانشگاهها