طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19 نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی:اول موضوع درس: سالم باش شاداب باش صفحه طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19|32040059|superior-brain|طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19

معرفی طرح درس :طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19

نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی:اول موضوع درس: سالم باش شاداب باش صفحه 18 و 19اهداف :

آشنایی با عوامل موثر در سلامتی

*شناختی:تاثیر بازی ورزش در سلامتی را بیان کند.نام چند ورزش را بیان کند.*مهارتی:در فعالیت و بازی های کلاسی شرکت کند.در گروه با هم گروهی های خود مشورت کند.*نگرشی:به ورزش و فعالیت کردن علاقه مند شود.قدر سلامتی خود را بداند.- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : دو صفحه