بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

حقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 138 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیبررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس|32011043|superior-brain|سرمایه انسانی , بهروری, سودآوری,‌ ارزش بازار , داده های تابلویی,بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری, سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
با ما همراه باشید با موضوع بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورسحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 138 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. اين تحقيق ، با بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انسانی با برخی شاخص های عملکرد شرکت نظیر بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزايش توانايي مديران ، صاحبان سهام و ساير ذينفعان سازماني ، در ارزيابي و پايش ارزش ايجاد شده ازخلال سرمايه انسانی براي سازمان، می باشد. براي انجام تحقيق هشت صنعت فعال در بورس در قلمرو زماني تحقيق (1388-1384)انتخاب شد. سپس نمونه اي متشکل از 60 شر کت از 8 صنعت با روش حذف سیستماتیک انتخاب گرديد. روش آماري مورد استفاده اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري از روش حداقل مربعات تابلویی (به روش اثرات ثابت) بود. نتايج حاکي از تحقيق نشان مي دهد كهبین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و ارزش بازار شرکتها رابطه معني داري وجود دارد. اما رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری مشاهده نشد، به عبارت دیگر هرچند ارزش نیروی انسانی در شاخص عملکرد مالی (سودآوری)متبلور نیست، اما بازار برای این دارایی ها ارزش قایل است. این رابطه در سطح نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاصل از مقایسه بین صنایع دانش بنیان و سایر صنایع نیز نشان می دهد سرمایه انسانی شرکت به طور معنی داری در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته است.

مقدمه
عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپری شده است و هم اکنون دوره ی اقتصاد مبتنی بر دانش، یا به عبارتی تولید ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ی خود را سپری می کند. پیداست که در دوران کنونی نمی توان و نباید معیارهای فکری ، ارزشی و نگرشی عصر صنعت را به کار ببریم ، زیرا دوره ی کنونی ، پژوهش ، اندیشه و تصور نوینی را می طلبد . سازمان های امروزی ، از هر نوعی که باشد ، باید به تجدید ساختار و فرآیند ، تنظیم روابط و استفاده ی بهینه از منابع انسانی خود- که بهتر است آن را سرمایه انسانی بنامیم- بپردازند (قریشی ،1384،99) .
در اقتصاد نوین دارایی های مجازی و ناپیدا همراه با دارایی های واقعی و آشکار ارزش یک سازمان را مشخص می کنند. اکثر سازمان ها می توانند اطلاعات دقیقی درباره ی دارایی های مملوس خود مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گونه مدرک ثبت شده ای از دارایی های نامملوس خود نظیر مارک، سرمایه انسانی ، حق انحصاری ، مخارج برای پژوهش و توسعه و منابع انسانی که ارزش روزافزونی را برای سازمان ایجاد می کنند، در دست ندارند. جاسرتیا ،(2000) کمبود اطلاعات درباره ی این که ارزش اقتصادی دارایی انسانی یک سازمان چقدر است و چه رابطه ای با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می رود.
صورتهای مالی سنتی، در شرایط فعلی توانایی انعکاس دارایی هایی را که در طول زمان ایجاد ثروت می کنند از دست داده اند. پیش از این، دارایی ها و بدهی هایی که در صورت های مالی نشان داده می شد، مشخص بودند ولی در حال حاضر با انتقال به دوره ی اقتصاد دانش محور ، طبقه بندی متفاوتی در دارایی ها ی سازمان به وجود آمده است(جانسون و سایرین، 1998 ،14).

فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-2تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مساله 6
4-1 چارچوب نظری تحقیق 7
5-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 9
6-1 اهداف تحقیق 9
1-6-1 اهداف علمی 9
2-6-1 اهداف کاربردی 9
7-1 فرضیه های تحقیق 9
8-1 حدود مطالعاتی 10
9-1 واژه ها واصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 13
2-2 سرمایه فکری 14
1-2-2 انواع طبقه بندی از اجزاء سرمایه های فکری 14
3-2 سرمایه های انسانی 16
4-2 حسابداری منابع انسانی 19
5-2 تاريخچه حسا‌بداري منابع انساني 22
6-2 حسابداری منابع انسانی چیست؟ 24
1-6-2 آینده پیش روی حسابداری منابع انسانی 24
2-6-2 استهلاک دارایی های انسانی 24
7-2 هزینه های منابع انسانی 25
8-2 اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی 26
9-2 معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی 31
10-2 گزارشگری منابع انسانی 32
11-2 گزارش داراييهاي نامشهود 33
12-2 ارزش سرمایه انسانی 34
13-2 سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 34
14-2 سرمایه انسانی و توانمندی انسانی 37
15-2 سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی 38
16-2 اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی 41
17-2 عملکرد 42
18-2 بهره وری 44
1-18-2 موانع بهبود بهره‌وری 45
2-18-2 منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: 46
19-2 سودآوری 46
20-2 ارزش بازار 47
21-2 ضرورت سنجش و انعکاس داراییهای نامشهود از سوی حسابداران مدیریت 47
22-2 حسابداری و داراییهای نامشهود 49
23-2 بازار داراییهای نامشهود 50
24-2 پیشینه تحقیق 51
1-24-2 پیشینة تحقیقات انجام شده در داخل کشور : 51
2-24-2 پیشینة تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 54
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 57
2-3 -روش تحقيق 57
3-3-مدل تحلیلی تحقیق 58
4-3 -متغیرها 59
1-4-3 متغیرهای مستقل 59