طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه ۲۴ ایمنی

معرفی طرح درس : طرح طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 24 نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی:اول موضوع درس: سالم باش شاداب باش صفحه 2طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه ۲۴ ایمنی|31037903|superior-brain|دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه ۲۴ ایمنی,خرید دانلود رایگانطرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه ۲۴ ایمنی,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگا,,,
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه ۲۴ ایمنی

معرفی طرح درس :


طرح طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس سالم باش شاداب باش صفحه 24نام کتاب درسی: علوم مقطع تحصیلی:اول موضوع درس: سالم باش شاداب باش صفحه 24 ایمنی


اهداف :رعایت نکات ایمنی در محیط اطراف توسط دانش¬آموز


شناختی:


تاثیر رعایت نکات ایمنی بر سلامت خود را شرح دهد.


برای حفاظت بدن خود از خطرات محیطی پیشنهادهایی را ارائه دهد.


نقش سازمان¬های کمک رسان در هنگام وقوع خطرات را بیان کند.


مهارتی:


هنگام عبور از خیابان به علائم راهنمایی رانندگی توجه کند.


هنگام مطالعه فاصله¬ی مناسب خود با کتاب را حفظ کند.


هنگام نوشتن مشق مداد و دفتر خود را به طور صحیح بگیرد.


هنگام بازی به نکات ایمنی عمل کند.


نگرشی:


نسبت به یادگیری و رعایت نکات ایمنی علاقه نشان دهد.


دیگران را تشویق به رعایت نکات ایمنی کند.


- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات : دو صفحه