پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)

مشخصات فایل: پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 40 بخشی از پاورپوینت: آزمون هاي عيني Objective Testsآزمونهايي كه در آنها ،هم سئوال وهم پاسخ در اختيار دانشجو قرار داده شودو تصحيح پاسخ آپاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)|31026394|superior-brain|منابع المپیاد دانشجویی,المپیاد دانشجویی چیست,المپیاد دانشجویی 96,شرایط شرکت در المپیاد دانشجویی,المپیاد دانشجویی 97,سایت المپیاد دانشجویی,ثبت نام المپیاد دانشجویی,المپیاد دانشجویی حقوق
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)

مشخصات فایل:پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 40

بخشی از پاورپوینت:آزمون هاي عيني Objective Testsآزمونهايي كه در آنها ،هم سئوال وهم پاسخ در اختيار دانشجو قرار داده شودو تصحيح پاسخ آنها دقيق است.

آزمون MCQ)) Multiple Choice Question
را ..........مي نامند.

Multiple Choice Questionمتداولترين
آزمون عيني است كه هم در سنجش توانايي هاي مختلف و هم در سنجش يادگيري در
زمينه هاي گوناگون تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد.
- اين آزمون ها از
لحاظ يكنواختي سئوالها، حساسيت كم در مقابل حدس كوركورانه و سهولت تصحيح
پاسخنامه ها بهترين نوع آزمونهاي عيني مي باشند.
و . . . .