بررسی بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

دانلود فایل کامل بررسی بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي در قالب فایل word و متشکل از 55 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي 0 ـ مقدمه پيشرفت صنايبررسی بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي|31022813|superior-brain|بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي ,بنزوات سديم,نمونه برداري
با ما همراه باشید با موضوع بررسی بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

دانلود فایل کامل بررسیبنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي
در قالب فایل word و متشکل از 55 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي 0 ـ مقدمه پيشرفت صنايع غذائي و توليد انبوه مواد غذائي لزوم استفاده از افزودنيهاي خوراكي را ايجاب نموده است . استفاده از اين ماده نگهدارنده فقط در آن دسته مواد غذائي و به مقاديري مجاز است كه مصرف آن در استانداردهاي مربوطه قيد شده است . 1 ـ هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگيها , بسته‏بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري و روشهاي آزمون بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي مي‏باشد . 2 ـ تعاريف و اصطلاحات در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده مي‏شود : 2 ـ 1 ـ بنزوات سديم 2 بنزوات سديم ماده‏اي است شيميائي با فرمول C6H5COONa و وزن ملكولي 144/1 كه مصرف آن در مواد غذائي با اسيديته بالا مي‏تواند از رشد باكتريها , كپكها و مخمرها ( قارچها ) جلوگيري نمايد و به اين لحاظ در بعضي از مواد غذائي كه مصرف آن مجاز شناخته شده است به كار مي‏رود . اين ماده به سه شكل گرد , دانه و يا پركهاي بلورين 3 در بازار عرضه مي‏شود . 2 ـ 2 ـ محموله 4 محموله مقداري از كالاست كه طبق يك قرارداد در يك نوبت حمل و تحويل مي‏شود . يك محموله مي‏تواند شامل يك يا چند بهر باشد . 2 ـ 3 ـ بهر 5 در يك محموله واحد , تمامي بسته هايي كه از نظر اندازه و محتوي يكسان بوده و از يك پخت 6 واحد تشكيل شده باشد را يك بهر مي‏گويند . اگر يك محموله از پختهاي مختلفي تشكيل شده باشد بسته‏هاي متعلق به پخت يكسان باهم گروه بندي شده و هر گروهي يك بهر جداگانه را تشكيل مي‏دهد .