خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد مشخصات « » تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه نوع فایل: word توضیحات: در پژوهش حاضر آزمودنی ها تحت 10 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه تحت گروه خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری|31014473|superior-brain|خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری,پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری, پروتکل, گروه درمانی شناختی رفتاری
با ما همراه باشید با موضوع خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مشخصات « »
تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه
نوع فایل: word

توضیحات: در پژوهش حاضر آزمودنی ها تحت 10 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه تحت گروه درمانی شناختی -رفتاری قرار می گیرند. محتوای جلسات به صورت زیر بوده است: جلسه اول، اعضای گروه با هم آشنا شده و قوانین و اهداف کار تنظیم می شود. و همچنین در رابطه با اهداف روان درمانی گروهی و اثر فعالیت گروهی در حل مشکلات توسط درمانگر توضیح داده می شد. سپس بیماران خود را معرفی نموده و ناراحتی فعلی و تاریخچه بیماری خود را بیان می کردند.