ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري

تحقيق متشکل از 51 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: شايد در اين مقاله كه به بررسي صنعت چاپ بسته بندي، تبليغات، بازاريابي ، بازار هدف … و تأثير آن در افزايش فروش و در طي آن افزايش سود و كاهش هزينه ها و در يك كلمه مي پردازدارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري|31013248|superior-brain|تحقيق ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري
با ما همراه باشید با موضوع ارتقاء سطح كيفي و كمي محصولات و تغييرات در نقطه بهينة بهره وري

تحقيق
متشکل از 51 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
شايد در اين مقاله كه به بررسي صنعت چاپ بسته بندي، تبليغات، بازاريابي ، بازار هدف … و تأثير آن در افزايش فروش و در طي آن افزايش سود و كاهش هزينه ها و در يك كلمه مي پردازد اشارة مستقيمي به ارتباط آن با مهندسي صنايع نشده باشد.
اما در گيردار مقاله نقش مهندسي صنايع به خوبي قابل تشخيص مي باشد. لازم به ذكر است كه يكي از عوامل اصلي شكست محصولات ما در صادارت غير نفتي نحوة غلط ارائه ، بسته بندي و عرضه به بازار است.
بسته بندي محصول، اولين برخورد با مشتري و مصرف كنندة نهايي است. رفتار اشخاص مختلف در جنسيت ها، افكار، فرهنگ ها و زبانهاي مختلف با اين پديده كاملاً متفاوت بوده و جاي بررسي و تحقيق دارد. در اين مقاله به اين ترفندها، تكنيك ها و روشها اشاره شده است. كه چگونه بتوانيم در قفسه اي كه از نوع محصول ما (مثلاً سس مايونز) چندين رقيب ديگر با نامهاي مختلف قرار گرفته اند، مصرف كننده نهايي محصول ما را انتخاب و مصرف كند. يكي از عوامل اصلي اين پديده، بسته بندي، طراحي و تبليغات است.
بخشي از اين مقاله كه به عنوان ارباب نشانه ها مي باشد، باعث گرديد تا نام اصلي مقاله را ارباب نشانه ها انتخاب كنم.
با تشكر از اعضاي محترم انجمن علمي صنايع و تبريك هفتة مهندسي صنايع و عرض ادب به هيأت داوران.