بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 46 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: آدمی در طول زندگی خود با پدیده های گوناگون سر و کار داشته است و نسبت به این پدیده در او شناختهای معین و احساسات بخصوص پدید می آید و نوعی آمادگی در او بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي|31009914|superior-brain|بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي,تحقیق بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي,مقاله بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي,پ
با ما همراه باشید با موضوع بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 46 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
آدمی در طول زندگی خود با پدیده های گوناگون سر و کار داشته است و نسبت به این پدیده در او شناختهای معین و احساسات بخصوص پدید می آید و نوعی آمادگی در او پیدا می شود که نسبت به آنها شیوه معینی رفتار می کند. در اکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی و چه در زمانهای معاصر نهاد اساسی در شکل گیری شخصیت افراد مؤثر است که عبارتند از : اجتماع، خانواده، مدرسه، همسالان و مذهب که ممکن است عواملی چون وسایل ارتباطی جمعی تبلیغات، ایدئولوژی های خاص تأثیر این نهادها را تا حدودی تحت الشعاع قرار دهند. شناخت این عوامل بخصوص در رابطه با بهداشت روانی امری ضروری. توجه به مذهب یک رویکرد جدید نیست بلکه امری است که سالیان دراز توجه دانشمندان مختلف را چه تجزیه و تحلیل دلایل رد آوری به مذهب و چه در جهت و نحوۀ تأثیر آن بر فتار بخود جلب کرئه است.
در عصر کنونی یک سلسله پرسشها و تردیدهایی نسبت به مسائل نسبت به مسائل مذهبی در ذهن جوانان ایجاد شده که نتیجۀ مستقیم آن ایجاد شک و اضطراب و ناآرائی در میان این طبقه از جامعه شده است. عصر ما از نظر دینی و مذهبی خصوصاً برای طبقه جوانان عصر اضطراب و بحران است و سؤالات کهن و فراموش شده نیز از نوع مطرح ساخته است که سلامت روانی جوانان را تحت پوشش خود قرار داده است (مطهری، 1348، ص 49) مذهب می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اخلاقی و روانی باشد واژه های علمی درمان نفس پس از شناساندن ریشه های بیماری های روانی و با استمداد او از جهانی دینی و وحی آسمانی و طرح شده است که می تواند ما را از بسیای از کتب جدید روان شناسی و سلامت روانی به میزان قابل توجهی بی نیاز سازد چون علم می خواهد از راه تفکر و استدلال و تجزیه و تحلیل به واقعیتهایی برسد تا زمانی که خود فرد نقش فعالی در روند سلامت روانی خود به عهده نگیرد بعضی از سیاستها در جامعه بی بهره است. بهره برداری از دستگاه الوهیت و معامله با خدا حداقل یک آمادگی فردی می خواهد یک ایمان، یک تسلیم بخصوص و علاقه و حتی تمرینها و انجام دادن اعمالی را لازم دارد. و بسا که استعدادی را می خواهد و توفیقی هم باید یاری کند، لیکن اگر فرد با دستگاه الوهیت آشنا شد اگر مردمی خدا را شناختند. اگر سران قومی با این قدرت آشنا شدند، مگر پیشوایان جماعتی خود را با این نیرو مرتبط کردند آن وقت است که هر گونه سعادتی، ترقی و پیشرفتی نه تنها میسر است بلکه دوام نیز می یابد.
اعتقادات مذهبی اعتقادات مذهبی جریان است اجتماعی است که در طول تاریخ تمدن انسان در بستر زمان جریان داشته است مدارک باستانشناسی نشان می دهد هیچ وقت بدون مذهب نبوده است اگر بگوئیم مذهب خط زندگی انسان است خلاف نگفته ایم. (آل اسحاق، 1369). تعریف اعتقادات مذهبی تعهد و پایبندی یک جامعه مذهبی به استانداردها و موازین اخلاقی بطوری که در زندگی یک عده افراد معین ملاحظه می کنیم. (هدایتی، 1377).
احساسات مذهبی جوانان شناخت تمایلات طبیعی و تمنیات فطری جوانان و ارضای صحیح و معتدل هر یک از آن تمایلات اساسی ترین پایه تربیت نسل جوان است
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
متغیرهای پژوهشی
فرضیه های پژوهشی
تعریف مفاهیم و تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
الف ) تئوری تحقیق
ب ) بیشینه پژوهش
الف ) تئوری های تحقیق قرآن و سلامت روانی
فصل سوم
روش تحقیق
نوع پژوهش
ابزار گردآوری داده ها
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
1 ) نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق