عنوان گزارش تخصصی : ارائه راهکار ها و تجربیات مدون در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون

چکیده با نگاهی گذرا در می یابیم که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه , تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش معنوان گزارش تخصصی : ارائه راهکار ها و تجربیات مدون در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون|31008285|superior-brain|عنوان, گزارش, تخصصی, :, ارائه, راهکار, ها, و, تجربیات, مدون, در, رابطه, با, , بهینه, سازی, وظایف, و, مسئولیت, های, معاون
با ما همراه باشید با موضوع عنوان گزارش تخصصی : ارائه راهکار ها و تجربیات مدون در رابطه با بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاونچکیدهبا نگاهی
گذرا در می یابیم که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی
را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه
, تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش میکشد.اگر خوب دقت شودو مورد توجه قرار گیرد تمام امورات
در هر واحد آموزشی به کادر دفتری آموزشگاه ختم می شود.حال آنکه نیروی دفتری در مدارس
بسیار کم است ودر آموزشگاه هایی که دانش آموز کمتری دارند نیروی دفتری تعلق نمی گیرد
به مدارسی که این نیروی داده می شود . سال
های سال است معاون اجرایی پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان
کلیه کارکنان و افراد آموزشی برای انجام فعالیت های اداری و دفتری نیازمند این پست
سازمانی مهم هستند..لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در
این راستا تامل نموداینجانب تصمیم گرفتم راهکار ها و روش های انجام بهینه وظایف
خود را در قالب اقدام پژوهی انجام داده و آن را در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم
. شاید بتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و سند تحول بنیادین موثر واقع شود.کلیدواژهمعاونت
، اجرایی ، مدرسه ، وظایف ، دانش آموز