فرز کاری و انواع ماشین های فرز و ساختمان آنها و تیغه های فرز

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 53 مقدمه وشرح ماشینهای فرز مقدمه فرز کاری چیست ؟ فرزکاری پردازش بر روی مواد به وسیله حمایت از یک قطعه کار وچرخش دندانه های ابزار فرز کاری آن می باشد. برخورد دندا نه های زیاد اطراف تیغه فرز یک روش سریع ماشین کاری را فراهم فرز کاری و انواع ماشین های فرز و ساختمان آنها و تیغه های فرز|30021036|superior-brain|فرز کاری و انواع ماشین های فرز و ساختمان آنها و تیغه های فرز
با ما همراه باشید با موضوع فرز کاری و انواع ماشین های فرز و ساختمان آنها و تیغه های فرز

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 53

مقدمه وشرح ماشینهای فرزمقدمهفرز کاری چیست ؟فرزکاری پردازش بر روی مواد به وسیله حمایت از یک قطعه کار وچرخش دندانه های ابزار فرز کاری آن می باشد. برخورد دندا نه های زیاد اطراف تیغه فرز یک روش سریع ماشین کاری را فراهم می کند . سطح ماشین کاری شده میتواند بسیار صاف – زاویه دار – انحنا دار و همچنین به صورت هر ترکیبی از اشکال مختلف باشد.انواع ماشین های فرز :ماشین های فرز بسته به این که محور اصلی تیغه فرز آن افقی یا عمودی باشد به نامهای ماشین فرز افقی یا عمودی نامیده می شود .اگر ماشین فرز به نوعی طراحی شده باشد که کله گی آن تعویض شده بر آن کله گی افقی یا عمودی میله فرز گیر بسته شود و یا دستگاه کله زنی بر آن سوار شود،این ماشین ها را "انیورسال" گویندو معمولا ماشین فرز انیورسال به دستگاههایی گفته می شود که علاوه بر امکان تعویض کله گی ماشین میز ماشین به موازات سطح افق به سمت راست یا چپ گردش پذیر باشد و یا درجه بندی که در زیر میز اصلی قرار داده شده تحت زاویه های معین تنظیم گردد که برای در آوردن شکاف های مارپیچ مورد استفاده قرار می گیرد.ماشین فرز افقی :به ماشین فرز هایی گفته می شود که محور فرز گیر در این ماشین ها به طور افقی پاتاقان بندی شده است .در شکل زیر ماشین فرز افقی و قسمت های مختلف آن نشان داده شده استدستگاههای فرز ساده ای موجود است که در صنعت بیشتر از دستگاههای مطابق شکل استفاده می شود،بنابراین شکل این دستگاه را انتخاب کردیم .

۱- بدنه 2- تابلوی برق 3- جعبه دنده حرکت اصلی4- مکانیزم تنظیم دور 5-کله گی افقی 6-میز اصلی7- میز گونیایی 8-دستگاه بار اتومات 9-محور اصلیماشینهای فرز عمودیمحور اصلی این ماشین ها به طور عمودی پاتاقان بندی شده است .در زیر ماشین فرز عمودی و قسمت های مختلف آن را می بینید. این ماشین مانند ماشین فرز افقی از 8 قسمت اصلی تشکیل شده است . 1-بدنه 2- تابلو برق 3-جعبه دنده محور اصلی 4-در جعبه دنده و شاستی های راه انداز و محور تنظیم دور5- کله گی عمودی 6- میز اصلی 7-میز گونیایی 8-دستگاه بار اتوماتیکاجزای قسمت های یاد شده به شرح شکل زیر می باشد:

شماره اجزای ماشین نام قطعه و شرح آن1 شستی استپ2 شستی راه انداز محور اصلی3 طوقه محور تنظیم دور که تعداد دورهای تنظیم پذیر در روی آن ثبت شده است4 دسته گردان محور تنظیم دور5 شستی حرکت سریع میز ماشین6 شستی محرک7 کلید روشنایی8 ضامن چرخش کله گی9 اهرم ثابت کننده حرکت قائم محور اصلی میله فرزگیر10 اهرم اتومات حرکت طولی میز اصلی11 تنظیم کورس میز12 پیچ محکم کننده میز