بررسی موتورهاي پله‌اي و ساختمان و انواع و نوع عملکرد آنها به همراه معادلات مربوطه

بررسی موتورهاي پلهاي و ساختمان و انواع و نوع عملکرد آنها به همراه معادلات مربوطه فرمت فایل: word تعداد صفحات: 54 8 1 مقدمه موتورهاي پلهاي دستهاي از ماشينهاي الكتريكي هستند كه اطلاعات ديجيتالي را به حركت مكانيكي تبديل ميكنند. اگر چه موتورهاي پلهاي سالبررسی موتورهاي پله‌اي و ساختمان و انواع و نوع عملکرد آنها به همراه معادلات مربوطه|30016982|superior-brain|بررسی موتورهاي پله‌اي و ساختمان و انواع و نوع عملکرد آنها به همراه معادلات مربوطه
با ما همراه باشید با موضوع بررسی موتورهاي پله‌اي و ساختمان و انواع و نوع عملکرد آنها به همراه معادلات مربوطه

بررسی موتورهاي پله‌اي و ساختمان و انواع و نوع عملکرد آنها به همراه معادلات مربوطهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 54

8 1 مقدمهموتورهاي پله‌اي دسته‌اي از ماشينهاي الكتريكي هستند كه اطلاعات ديجيتالي را به حركت مكانيكي تبديل مي‌كنند. اگر چه موتورهاي پله‌اي سالهاي قبل از 1920 ميلادي مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌اند، ولي با ظهور كامپيوترهاي ديجيتال، استفاده از اين موتورها رشد بسيار سريعي پيدا كرد. به عنوان مثال، هنگامي كه يك خروجي منطقي ظاهر مي‌شود، رتور در موقعيت زاويه‌اي از پيش تعيين شده‌اي قرار مي‌گيرد. اين نوع موتورها در محرك كاغذ دستگاههاي چاپگر و يا ديگر وسايل جانبي كامپيوتر مانند تعيين موقعيت هد بر روي ديسك مغناطيسي به كار مي‌روند. در مواقعي كه تغيير از يك وضعيت ثابت به موقعيت ثابت ديگري مورد نياز باشد (چه در كاربردهاي صنعتي، نظامي يا پزشكي) از موتورهاي پله‌اي استفاده مي‌شود. موتورهاي پله‌اي از نظر اندازه و ساختمان داخلي، انواع مختلفي دارند ولي به دو دسته مهم موتور پله‌اي رلوكتانس متغير و موتور پله‌اي مغناطيس دائم تقسيم مي‌شوند كه هر دو نوع، در اين فصل مطالعه مي‌شوند. در اين فصل، متوجه مي‌شويم كه خواص عملكرد موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير، بسيار شبيه ماشينهاي رلوكتانسي (كه قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته است) مي‌باشد. همچنين موتور پله‌اي مغناطيس دائم داراي عملكردي شبيه ماشين سنكرون مغناطيس دائم (كه در فصل هفتم بيان گرديد) است.

8 2 ساختمان اصلي موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير چند تكهدو نوع موتور پله‌اي رلوكتانس متغير به صورت يك تكه و چند تكه است. در اولين تقريب، رفتار اين دو نوع موتور را مي‌توان با معادلات مشابهي بيان نمود. در واقعي اصول عملكرد موتور پله‌اي رلوكتانس متغير، مشابه ماشينهاي رلوكتانسي است (كه در فصلهاي قبل تشريح شد) و تنها تفاوت آنها در نحوه عملكردشان است. به همين خاطر، براي بيان عملكرد موتورهاي پله‌اي، نياز به بيان بعضي تعاريف جديد و گسترش بعضي از تعاريف قبلي مي‌باشد. در ابتدا موتورهاي پله‌اي چند تكه با جزئيات بيشتري مورد بحث قرار مي‌گيرد و پس از آن، توضيح مختصري در مورد موتورهاي پله‌اي رلوكتانس متغير يك تكه داده مي‌شود.در بيشتر مواقع، موتور پله‌اي رلوكتانس متغير چند تكه، حداقل از سه موتور رلوكتانسي تك فاز تشكيل شده است كه بر روي يك محور رتور قرار گرفته‌اند و محورهاي مغناطيسي آنها نسبت به يكديگر اختلاف زاويه دارند. رتور يك موتور سه طبقه ساده در شكل (8 2 1) نشان داده شده است. اين رتور، از سه رتور دو قطبي تشكيل شده است كه مسير با حداقل مقاومت مغناطيسي آن در راستاي زاويه قرار دارد. در زبان موتورهاي پله‌اي، هر يك از اينشكل (8 2 1): رتور يك موتور پله‌اي رلوكتانس متغير سه تكه، دو قطب مقدماتي

رتورهاي دو قطبي، به رتور دو دندانه‌ معروف هستند. حال يكي از اين رتورها را به تنهايي در نظر بگيريد. هر رتور داراي يك استاتور تك فاز با محور مغناطيسي خاص آن است. در شكل (8 2 1)، اين رتورها با حروف b,z و c مشخص شده‌اند. استاتورهاي هر يك از اين رتورها به طور مجزا در شكل (8 2 2) نشان داده شده است؛ استاتور با سيم‌پيچ اين رتورها به طور مجزا در شكل (8 2 2) نشان داده شده است؛ استاتور با سيم پيچ as با رتورa، استاتور با سيم پيچ bs با رتور b و . . . در ارتباط است. در اينجا بايد نكات زيادي را بررسي كنيم. اول آنكه هر يك از اين استاتورهاي تك فاز، دو قطبي است و داراي ساختماني شبيه ماشينهاي dc با دو سيم‌پيچ روي دو قطب خود مي‌باشد. در حالت خاص، جهت مثبت جريان از سر as1 وارد و از سر 1َas خارج مي‌شود. سپس به متصل مي‌گردد كه جهت مثبت جريان سيم پيچ دوم، از سر به است. اگرچه در شكل (8 2 2)، سيم‌پيچها با دواير و مشخص شده‌اند، ولي هر كدام از كلافهاي سيم پيچ استاتور از Ns/2 دور تشكيل شده‌اند كه هر دو كلاف و داراي تعداد دور يكساني هستند. حال مي‌خواهيم نكته مهم ديگري را بررسي كنيم. تا كنون زاويه (يا ) در رتور قطب برجسته، زاويه بين محور رتور و محور as استاتور با مسير حداكثر مقاومت مغناطيس بود (به عنوان مثال، شكلهاي (4 5 1)، (4 5 4) و (6 2 1))، ولي در شكل (8 2 2) زاويه با مسير حداقل مقاومت مغناطيسي معمول و استاندارد است، در نتيجه از قاعده زاويه در ماشينهاي سنكرون و رلوكتانسي تبعيت نمي‌كنيم.