بررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنها

لیلا اکبر پور – مدیر عامل بانک سینا در سالروز اخذ مجوز این بانک از بانک مرکزی در نشتی مطبوعاتی برنامه های راهبردی بانک سینا در سال 89 را تشریح کرد. عبدالناصر همتی سال 88 را برای بانک سینا سالی مهم عنوان کرد و گفت : تمام زیر ساخت های لازم برای فبررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنها|30013078|superior-brain|بررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنها
با ما همراه باشید با موضوع بررسی رابطه قیمت تمام شدۀ جذب سپرده های مؤثر و درآمد حاصل از آنهالیلا اکبر پور – مدیر عامل بانک سینا در سالروز اخذ مجوز این بانک از بانک مرکزی در نشتی مطبوعاتی برنامه های راهبردی بانک سینا در سال 89 را تشریح کرد.عبدالناصر همتی سال 88 را برای بانک سینا سالی مهم عنوان کرد و گفت : تمام زیر ساخت های لازم برای فعالیت یک بانک در سال 88 آماده شد و بانک سینا در دوره جهش قرار گرفته است.همتی برنامه راهبردی بانک سینا در سال 89 را در شش محور کلی، ارائه محصولات رقابتی، گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک و بین الملل، بهینه سازی و استقرار شعب بیشتر در پایتخت، توسعه منابع انسانی، بهره برداری از واحد توسعه و تحقیقات و توسعه سیستم های بانکداری متمرکز با تأکید بر امنیت فعالیت های بانکی تشریح کرد.هر چند حفظ سهم 6/ 1 درصدی بانک سینا از بازار پولی کشور و سهم 6 درصدی از بازار بانک های خصوصی را با توجه به ورود بانک های تازه تأسیس امری دشوار دانست، اما این قول را به سهامداران داد که ضمن حفظ بازار، این سهم را به 9/1 درصد افزایش دهد. همتی با توجه به اینکه سال 88 هنوز به پایان نرسیده است، براساس برآورد عملکرد سال مالی 88 سود خالص بانک سینا 646 میلیارد ریال و سود ویژه این بانک را 791 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : 70 درصد از تسهیلات پرداختی بانک سینا به صورت مشارکتی و 30 درصد دیگر به صورت مبادله ای برای آحاد مختلف مردم و بخش خصوصی کشور اعطا شده است. همتی افزود : با هدف افزایش منابع و حفظ نسبت کفایت سرمایه مناسب، سال آینده سرمایه 200 میلیارد ی بانک سینا 50 درصد افزایش خواهد یافت که این افزایش از دو محل اندوخته قانونی (به میزان اندک) و آورده نقدی سهامداران خواهد بود.همتی با یادآوری اینکه مؤسسه مالی و اعتباری سینا با 20 سال سایقه فعالیت، اسفند سال گذشته مجوز فعالیت بانکداری خود را از بانک مرکزی دریافت کرد، با این اتفاق تغییرات ساختاری لازم انجام شد تا به بانکی تمام عیار تبدیل شود، ادامه داد : تا پایان سال گذشته درآمدهای بانک از طریق پرداخت تسهیلات و سپرده گیری بود، اما از سال جاری درآمدهای بانک متنوع شده و وارد چرخه بانکداری شده ایم.وی با بیان اینکه طی 2 سال گذشته درگیر اصلاحات ساختاری در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی و همچنین ایجاد ساختار مالی و نیروی انسانی مرتبط بودیم، اظهار داشت : سال 88 سال مهمی برای بانک سینا بود؛ چرا که حداقل های بانک آماده شده و طی آن ساختار بین المللی، بانکداری الکترونیکی، بهینه سازی شعب و شفافیت ساختار مالی انجام شد تا زمینه رقابت این بانک با سایر بانک ها فراهم شود. او تعداد سپرده گذاران بانک سینا را 2 میلیون و 200 هزار حساب اعلام کرد و گفت : منابع مالی این بانک با افزایش 20 درصدی به 30 هزار میلیارد ریال و تسهیلات آن به 23 هزار میلیارد ریال رسیده است، همچنین با تودیع سپرده قانونی، سودآوری بانک با 20 درصد افزایش مواجه شد و سود هر سهم آن در آبان ماه به 323 ریال رسید. این در حالی است که این پیش بینی سود در پایان ماه یازدهم امسال محقق شد.وی با بیان اینکه بهینه سازی 90 درصد از 260 شعبه بانک سینا انجام شده و 80 درصد از شعب بانک در شهرستان و 20 درصد در تهران مستقرند به 6 استراتژی بانک سینا در 3 سال آینده اشاره کرد و گفت : ارائه محصولات رقابتی و افزایش کیفیت خدمات، گسترش فعالیت های الکترونیکی و بین المللی، بهینه سازی استقرار شعب، توسعه منابع انسانی با توجه به تغییر ماهیت فعالیت ها، پژوهش و تحقیقات و توسعه سیستم های بانکداری متمرکز با تأکید بر اهمیت فعالیت بانکداری الکترونیکی از جمله برنامه های بانک سینا در 3 سال آینده است.همتی حجم مطالبات از سر رسید گذشته و معوف بانک سینا را 12 درصد تسهیلات پرداختی عنوان کرد و گفت : تا پایان امسال این رقم به 10 درصد کاهش می یابد؛ ضمن آنکه بانک سینا در مقابل تسهیلات پرداختی وثابق محکمی دریافت کرده است.همتی با بیان اینکه عمده وام های ارائه شده در بخش مسکن و تولید بوده و با مشتری مدارا می شود، در رابطه با بهای تمام شده پول در بانگ سینا نیز خاطرنشان کرد : این متغیر را برای حفظ فضای رقابتی نمی توان اعلام کرد، اما بهای تمام شده پول در بانک های خصوصی بین 18 و 19 درصد است.