مروري بر علم ترموديناميک و بررسي موتور درون سوز و شيوه کار و ويژگيهاي آن

واژه ترموديناميک از دو واژه يوناني ترمو به معني گرما و ديناميک به معني پويايي وقدرت تشکيل شده است . کلمه ديناميک در واژه اين علم به معني اين است که ترموديناميک علم بررسي انرژي در حرکت و پويايي اجسام و سيستمها است ، به همين دليل واژه معادل فارسي ترمودمروري بر علم ترموديناميک و بررسي موتور درون سوز و شيوه کار و ويژگيهاي آن|30012707|superior-brain|مروري بر علم ترموديناميک و بررسي موتور درون سوز و شيوه کار و ويژگيهاي آن
با ما همراه باشید با موضوع مروري بر علم ترموديناميک و بررسي موتور درون سوز و شيوه کار و ويژگيهاي آنواژه ترموديناميک از دو واژه يوناني ترمو به معني گرما و ديناميک به معني پويايي وقدرت تشکيل شده است . کلمه ديناميک در واژه اين علم به معني اين است که ترموديناميک علم بررسي انرژي در حرکت و پويايي اجسام و سيستمها است ، به همين دليل واژه معادل فارسي ترموديناميک ، گرماپويايي است . در اين علم تمام جنبه هاي انرژي و تبديلات آن از قبيل توليد قدرت ، تبريد و سرمايش توصيف مي شوند .ترموديناميک علم بررسي رفتار مواد در برابر کار و انرژي (معمولاً به شکل گرما) است. در ترموديناميک درمورد روش‌هاي تبديل انرژي و تغييرات خواص ماده در اثر تبديل انرژي، تغيير فاز و يا تماس با ماده ديگر بحث مي‌ شود. اين تعريف بسيارکلي است و در واقع هنگامي مي‌توان اين تعريف را واقعاً درک کرد که با جوانب کاربردي آن آشنا شده باشيم.تعريف دقيق ترموديناميک درهمه کتابهاي ترموديناميک و جزوات درسي دانشجويان موجود است که آن را علم کار و حرارت يا دانش انرژي و انتروپي خوانده اند .مي دانيم که ماده از تعداد زيادي ذرات به نام مولکول تشکيل شده است که خواص يک ماده بطور طبيعي به رفتار اين ذرات وابسته است . مثلا براي تعريف فشار يک گاز از برخورد مولکوها و انتقال اندازه حرکت آنها کمک مي گيريم ؛ حال با دانستن اين موضوع به اين نکته اشاره مي کنيم که براي تعيين فشار داخل يک محفظه لازم نيست که از رفتار ذرات گاز اطلاع دقيق داشته باشيم و با اتصال يک فشار سنج به آن محفظه نيز مي توان فشارآن را يافت . در ترموديناميک ،اين روش که يک ديد کلي و باز يا به عبارتي يک ديد ماکروسکوپي به رفتار اجسام است و نياز به اطلاع از رفتار ذرات ندارد ، ترموديناميک کلاسيک نام دارد .درمقابل اگر با يک ديد دقيق و ميکروسکوپي به رفتار اجسام بنگريم و مبناي عمل ، ميانگين رفتار گروههاي بزرگ ذرات باشد در علم ترموديناميک آماري به سر مي بريم .ترموديناميک نيز مانند تمام علوم ، يک علم آزمايشگاهي و تجربي است که بنيان آن بر اساس چند اصل ساده و بسيلر مهم شکل گرفته است که به قوانين ترموديناميک موسوم هستند که اين قوانين نيز برگرفته از مشاهدات تجربي است .بسياري ازتجهيزات مهندسي شامل دستگاههاي تاسيساتي ، تجهيزات نيروگاهي ، توربين هاي گاز ، موتورهاي احتراق داخلي ، يخچال ها وبسياري از ديگر اختراعات بشر بر پايه علم ترموديناميک شکل گرفته است .مشهود ترين کاربردهاي ترموديناميک در سيکلهاي توان ( قدرت ) و سيکلهاي تبريد ( سرمايش ) يافت مي شوند.ازاين ميان مي توان به سه مثال خوب از دستگاههاي ترموديناميکي اشاره کرد :1. نيروگاه ساده بخار2. موتورهاي احتراق داخلي3. يخچال ساده ومعمولييک نيروگاه بخار داراي 4 جزء اصلي است :• ديگ بخار ( boiler )• توربين ( turbine )• چگالنده يا تقطيرگر ( condenser )• پمپ ( pump )