پاورپوینت آماده آموزش ساده اصول فیزیک – مناسب برای دانش آموزان

كار همه روزه با افرادي كه در حال كار كردن هستند مواجه مي شويم . نجار را مي بينيم كه در حال اره كردن است . در فعاليت هاي ساختماني كارگران مصالح را از محلي به محل ديگر حمل مي كنند و… البته بعضي از كار ها توسط ماشين هاي مخصوص انجام مي شود. در شکلپاورپوینت آماده آموزش ساده اصول فیزیک – مناسب برای دانش آموزان|30007241|superior-brain|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده آموزش ساده اصول فیزیک , مناسب برای دانش آموزان ,پاورپوینت آماده
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت آماده آموزش ساده اصول فیزیک – مناسب برای دانش آموزان


  • كار

  • همه روزه با افرادي كه در حال كار كردن هستند مواجه مي شويم . نجار را مي بينيم كه در حال اره كردن است . در فعاليت هاي ساختماني كارگران مصالح را از محلي به محل ديگر حمل مي كنند و… البته بعضي از كار ها توسط ماشين هاي مخصوص انجام مي شود.

  • در شکل اگر جرثقیل نیروی افقی برابر4 نیوتون را به ماشین وارد وآن را به اندازه 10 متر جابه جا کند چه مقدار کار انجام می دهد؟    حل    w=fd    W=40= 4×10